Föreskrifter listade i nummerordning

På den här sidan hittar du arbetsmiljöverkets föreskrifter listade i nummerordning. Sidan inkluderar även ändringsföreskrifter.

AFS 2023:16 Medicinska kontroller i arbetslivet (ändring av AFS 2019:3)

AFS 2022:5 Hygieniska gränsvärden (ändring av AFS 2018:1), träder i kraft den 5 april 2024

AFS 2022:4 Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19), träder i kraft den 5 april 2024

AFS 2022:3 Medicinska kontroller i arbetslivet (ändring av AFS 2019:3), träder i kraft den 5 april 2024

AFS 2022:2 Användning och kontroll av trycksatta anordningar (ändring av AFS 2017:3)

AFS 2022:1 Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19)

AFS 2021:4 - Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (ändring av AFS 2020:9)

AFS 2021:3 - Hygieniska gränsvärden (ändring av AFS 2018:1)

AFS 2021:2 - Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (ändring av AFS 2020:9)

AFS 2021:1 - Smittrisker (ändring av AFS 2018:4)

AFS 2020:10 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar (ändring av AFS 2017:3)

AFS 2020:9 - Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

AFS 2020:8 - Provning med över- eller undertryck (ändring av AFS 2006:8)

AFS 2020:7 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19)

AFS 2020:6 - Hygieniska gränsvärden (ändring av AFS 2018:1)

AFS 2020:5 - Arbetsanpassning

AFS 2020:4 - Användning av arbetsutrustning (ändring av AFS 2006:4)

AFS 2020:3 - Smittrisker (ändring av AFS 2018:4)

AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning

AFS 2019:13 - Rök- och kemdykning (ändring av AFS 2007:7)

AFS 2019:12 - Vibrationer (ändring av AFS 2005:15)

AFS 2019:11 - Artificiell optisk strålning (ändring av AFS 2009:7)

AFS 2019:10 - Mast- och stolparbete (ändring av AFS 2000:6)

AFS 2019:9 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19)

AFS 2019:8 - Belastningsergonomi (ändring av AFS 2012:2)

AFS 2019:7 - Asbest (ändring av AFS 2006:1)

AFS 2019:6 - Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (ändring av AFS 2015:2)

AFS 2019:5 - Syntetiska oorganiska fibrer (ändring av AFS 2004:1)

AFS 2019:4 - Dykeriarbete (ändring av AFS 2010:16)

AFS 2019:3 - Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2019:2 - Sprängarbete (ändring av AFS 2007:1)

AFS 2019:1 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar (ändring av AFS 2017:3)

AFS 2018:10 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning

AFS 2018:9 - Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (ändring av AFS 2011:2)

AFS 2018:8 - Minderårigas arbetsmiljö (ändring av AFS 2012:3) 

AFS 2018:7 - Gravida och ammande arbetstagare (ändring av AFS 2007:5)

AFS 2018:4 - Smittrisker

AFS 2018:3 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

AFS 2018:2 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19)

AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

AFS 2017: 5 - Gaser (ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS1997:7 om gaser)

AFS 2017:4 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändring i AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker)

AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar

AFS 2017:2 - Användning av pressar och gradsaxar (ändring av AFS 1999:8)

AFS 2017:1 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle

AFS 2016:10 - Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (ändring av AFS 2008:3)

AFS 2016:9 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 1984:3)

AFS 2016:8 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 1984:2)

AFS 2016:7 - Arbete i explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 2003:3)

AFS 2016:4 - Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer

AFS 2016:3 - Elektromagnetiska fält

AFS 2016:2 - Enkla tryckkärl

AFS 2016:1 - Tryckbärande anordningar

AFS 2015:6 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

AFS 2015:5 - Vibrationer (ändring av AFS 2005:15)

AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:2 - Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

AFS 2015:1 - Tryckbärande anordningar (ändring av AFS 1999:4) (upphävda)

AFS 2014:44 - Upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

AFS 2014:43 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19)

AFS 2014:42 - Minderårigas arbetsmiljö (ändring av AFS 2012:3)

AFS 2014:41 - Gravida och ammande arbetstagare (ändring av AFS 2007:5)

AFS 2014:39 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

AFS 2014:38 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om manhål på vissa behållare

AFS 2014:37 - Upphävande av arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg

AFS 2014:36 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om avloppsanläggningar

AFS 2014:35 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk

AFS 2014:34 - Provning med över- eller undertryck (ändring av AFS 2006:8)

AFS 2014:27 - Asbest (ändring av AFS 2006:1)

AFS 2014:26 - Byggnads- och anläggningsarbete (ändring av AFS 1999:3)

AFS 2014:25 - Tryckbärande anordningar (ändring av AFS 1999:4) (upphävda)

AFS 2014:24 - Gravida och ammande arbetstagare (ändring av AFS 2007:5)

AFS 2014:22 - Maskiner (ändring av AFS 2008:3)

AFS 2014:21 - Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (ändring av AFS 2006:7)

AFS 2014:20 - Användning av truckar (ändring av AFS 2006:5)

AFS 2014:19 - Enkla tryckkärl (ändring av AFS 1993:41) (upphävda)

AFS 2014:18 - Utförande av personlig skyddsutrustning (ändring av AFS 1996:7)

AFS 2014:17 - Stegar och arbetsbockar (ändring av AFS 2004:3)

AFS 2014:16 - Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (ändring av AFS 2003:6)

AFS 2014:15 - Smältning och gjutning av metall (ändring av AFS 1997:5)

AFS 2014:14 - Rök- och kemdykning (ändring av AFS 2007:7)

AFS 2014:13 - Arbete i explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 2003:3)

AFS 2014:12 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 1995:5)

AFS 2014:11 - Mast- och stolparbete (ändring av AFS 2000:6)

AFS 2014:10 - Berg- och gruvarbete (ändring av AFS 2010:1)

AFS 2014:9 - Syntetiska oorganiska fibrer (ändring av AFS 2004:1)

AFS 2014:8 - Artificiell optisk strålning (ändring av AFS 2009:7)

AFS 2014:7 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (ändring av AFS 2005:1)

AFS 2014:6 - Dykeriarbete (ändring av AFS 2010:16)

AFS 2014:5 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändring av AFS 2011:19)

AFS 2014:3 - Smältsvetsning och termisk skärning (ändring av AFS 1992:9)

AFS 2014:2 - Arbete vid bildskärm (ändring av AFS 1998:05)

AFS 2014:1 - Sprängarbete (ändring av AFS 2007:1)

AFS 2013:4 - Ställningar

AFS 2013:1 - Arbete i explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 2003:03)

AFS 2012:7 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (ändring av AFS 2005:1)

AFS 2012:6 - Bekämpningsmedel (ändring av AFS 1998:06)

AFS 2012:5 - Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar

AFS 2012:3 - Minderårigas arbetsmiljö

AFS 2012:2 - Belastningsergonomi

AFS 2012:1 - Användning av motorkedjesågar och röjsågar

AFS 2011:20 - Smältsvetsning och termisk skärning (ändring av AFS 1992:09)

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad och omtryckt i AFS 2014:43)

AFS 2011:17 - Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål

AFS 2011:15 - Provning med över- eller undertryck (ändring av AFS 2006:08)

AFS 2011:14 - Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (ändring av AFS 2006:7)

AFS 2011:12 - Stegar och arbetsbockar (ändring av AFS 2004:03)

AFS 2011:11 - Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (ändring av AFS 2003:06)

AFS 2011:9 - Mast- och stolparbete (ändring av AFS 2000:06)

AFS 2011:7 - Maskiner (ändring av AFS 2008:03)

AFS 2011:6 - Tryckbärande anordningar (ändring av AFS 1999:4) (upphävda)

AFS 2011:5 - Utförande av personlig skyddsutrustning (ändring av AFS 1996:7)

AFS 2011:4 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 1995:5)

AFS 2011:3 - Enkla tryckkärl (ändring av AFS 1993:41) (upphävda)

AFS 2011:2 - Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

AFS 2011:1 - Maskiner (ändring av AFS 2008:03)

AFS 2010:16 - Dykeriarbete

AFS 2010:15 - Användning av truckar (ändring av AFS 2006:5)

AFS 2010:14 - Användning av arbetsutrustning (ändring av AFS 2006:4)

AFS 2010:11 - Användning av personlig skyddsutrustning (ändring av AFS 2001:3)

AFS 2010:10 - Tryckbärande anordningar (ändring av AFS 1999:4) (upphävda)

AFS 2010:8 - Utförande av personlig skyddsutrustning (ändring av AFS 1996:7)

AFS 2010:7 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 1995:5)

AFS 2010:6 - Enkla tryckkärl (ändring av AFS 1993:41) (upphävda)

AFS 2010:5 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap (ändring av AFS 2006:6)

AFS 2010:3 - Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (ändring av AFS 2006:7)

AFS 2010:2 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om Asbestfria friktionsbelägg

AFS 2010:1 - Berg- och gruvarbete

AFS 2009:12 - Byggnads- och anläggningsarbete (ändring av AFS 1999:03)

AFS 2009:11 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar

AFS 2009:9 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser, AFS 1994:8

AFS 2009:8 - Användning av personlig skyddsutrustning (ändring av AFS 2001:3)

AFS 2009:7 - Artificiell optisk strålning

AFS 2009:6 - Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (ändring av AFS 2005:5)

AFS 2009:5 - Maskiner (ändring av AFS 2008:3)

AFS 2009:3 - Smältsvetsning och termisk skärning (ändring av AFS 1992:09)

AFS 2008:18 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel

AFS 2008:17 - Arbete med djur

AFS 2008:16 - Byggnads- och anläggningsarbete (ändring av AFS 1999:03)

AFS 2008:15 - Systematiskt arbetsmiljöarbete (ändring av AFS 2001:01)

AFS 2008:12 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Växlingsarbete

AFS 2008:10 - Användning av pressar och gradsaxar (ändring av AFS 1999:8)

AFS 2008:9 - Tryckbärande anordningar (ändring av AFS 1999:4) (upphävda)

AFS 2008:8 - Användning av traktorer (ändring av AFS 2004:06)

AFS 2008:6 - Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (ändring av AFS 2003:6)

AFS 2008:3 - Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)

AFS 2007:11 - Byggnads och anläggningsarbete (ändring av AFS 1999:3)

AFS 2007:7 - Rök- och kemdykning

AFS 2007:5 - Gravida och ammande arbetstagare

AFS 2007:4 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling

AFS 2007:3 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning

AFS 2007:1 - Sprängarbete

AFS 2006:8 - Provning med över- eller undertryck

AFS 2006:7 - Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:5 - Användning av truckar

AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:3 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler)

AFS 2006:1 - Asbest

AFS 2005:20 - Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

AFS 2005:16 - Buller

AFS 2005:15 - Vibrationer

AFS 2005:13 - Syntetiska oorganiska fibrer (ändring av AFS 2004:01)

AFS 2005:11 - Mast- och stolparbete (ändring av AFS 2000:06)

AFS 2005:5 - Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

AFS 2005:4 - Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning.

AFS 2005:1 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet(upphävda)

AFS 2004:6 - Användning av traktorer

AFS 2004:3 - Stegar och arbetsbockar

AFS 2004:1 - Syntetiska oorganiska fibrer

AFS 2003:6 - Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

AFS 2003:4 - Systematiskt arbetsmiljöarbete (ändring av AFS 2001:01)

AFS 2003:3 - Arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 2001:9 - Hamnarbete

AFS 2001:7 - Anestesigaser

AFS 2001:3 - Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2000:41 - Tryckbärande anordningar (ändring av AFS 1999:04) (upphävda)

AFS 2000:40 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 1995:05)

AFS 2000:39 - Enkla tryckkärl. Omtryckt i AFS 1994:53 (ändring av AFS 1993:41) (upphävda)

AFS 2000:37 - Utförande av personlig skyddsutrustning (ändring av AFS 1996:07)

AFS 2000:34 - Användning av pressar och gradsaxar (ändring av AFS 1999:08)

AFS 2000:29 - Bekämpningsmedel (ändring av AFS 1998:06)

AFS 2000:24 - Byggnads- och anläggningsarbete (ändring av AFS 1999:03)

AFS 2000:23 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 1995:05)

AFS 2000:20 - Smältning och gjutning av metall (ändring av AFS 1997:05)

AFS 2000:9 - Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (ändring av AFS 1982:17)

AFS 2000:6 - Mast- och stolparbete

AFS 1999:8 - Användning av pressar och gradsaxar

AFS 1999:7 - Första hjälpen och krisstöd

AFS 1999:4 - Tryckbärande anordningar (upphävda)

AFS 1999:3 - Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 1998:8 - Arbete i motorbranschen

AFS 1998:6 - Bekämpningsmedel

AFS 1998:5 - Arbete vid bildskärm

AFS 1997:7 - Gaser

AFS 1997:5 - Smältning och gjutning av metall

AFS 1996:7 - Utförande av personlig skyddsutrustning (gäller utrustning som kommit ut på marknaden före 21 april 2018)

AFS 1995:5 - Utrustningar för explosionsfarlig miljö (upphävda)

AFS 1994:53 - Enkla tryckkärl (ändring av AFS 1993:41) (upphävda)

AFS 1993:41 - Enkla tryckkärl (upphävda)

AFS 1993:10 - Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009)

AFS 1993:2 - Våld och hot i arbetsmiljön

AFS 1992:9 - Smältsvetsning och termisk skärning

AFS 1990:11 - Arbete med försöksdjur

AFS 1988:4 - Blybatterier

AFS 1985:18 - Frisörarbete

AFS 1982:17 - Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

AFS 1982:3 - Ensamarbete

AFS 1981:15 - Skydd mot skada genom ras

AFS 1981:14 - Skydd mot skada genom fall

Senast uppdaterad 2023-10-16