Arbetshöjd

Olika typer av arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjd beroende på arbetsuppgiften, se tabell. I de flesta fall är en lämplig arbetshöjd ungefär i armbågshöjd på den som utför arbetet. Detta gäller oavsett om arbetet utförs sittande eller stående.

Fyra formar med mat uppställda på en köksbänk, tre manliga kockar med skyddshandskar lagar mat
Uppgift och arbetshöjd
Arbetsuppgift Arbetshöjd
Finmotoriskt handarbete/precisionsarbete som kräver synförmåga Något högre än armbågshöjd
Arbete som kräver mer aktiva rörelser med armarna Armbågshöjd
Arbete som kräver kraft i riktning nedåt t.ex. vid trancheringsarbete Lägre än armbågshöjd, hur lågt beror på objektets storlek. Det ska finnas tillräckligt med benutrymme under arbetsobjektet

 

Illustration över arbetshöjd.

Diskmaskiner

Bekväm arbetshöjd vid diskarbete är normalt ca 0,9 meter. Diskmaskin med lägre arbetshöjd är endast lämplig på arbetsplatser med mycket låg diskningsfrekvens och som har begränsad mängd diskgods och vikt. Det är viktigt att ordna en tillräcklig uppställningsplats för diskgods, till exempel bänk eller vagn. Avlastningsanordningar i anslutning till diskmaskiner behöver placeras i samma höjd som diskmaskinen, det vill säga ca 0,9 meter.

Fast arbetsbord eller arbetsbänk

Om man använder ett fast arbetsbord eller en arbetsbänk när man står och arbetar är det lämpligt att ytan är i nivå med användarens armbågshöjd eller något lägre, 0,9–1,0 meter är normalvärden. Det enklaste är i allmänhet att bord med fast arbetshöjd för sittande arbete anpassas till en lång person. En kortare person kan anpassa arbetsplatsen med hjälp av en höjbar stol och lämpligt fotstöd. Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för benen framåt i arbetsriktningen (i normala fall är ett fritt utrymme på 0,7 x 0,7 x 0,7 m). För att åstadkomma ett fritt utrymme för låren och samtidigt få en bra arbetshöjd bör bords- eller bänkskivan vara så tunn som möjligt.

Köksapparater

Köksutrustning som ugnar, kokskåp, gejderställ, diskmaskiner och liknande bör man placera i bekväm arbetshöjd. Ugnar eller diskmaskiner som är placerade för högt eller för lågt medför ofta tungt lyftarbete i besvärliga ställningar. Det ökar också risken för belastningsskador och brännskador. Lämplig arbetshöjd får man normalt om man placerar det nedersta gejderparet lägst ca 0,5 meter och det översta högst ca 1,4 meter över golvet.

Lämplig arbetshöjd vid gratineringsapparat och mikrovågsugn är normalt 1,2 meter om det förekommer besvärliga lyft. Det gäller även mikrovågsugn som saknar gejdrar eller som har endast ett gejderpar.

För kokgrytor är en lämplig arbetshöjd vanligen ca 0,9 meter till grytans övre kant. För kittlar som rymmer 30 l eller mer behövs normalt en anordning för att kunna höja och sänka dem. Även mindre kittlar kan behöva en sådan anordning beroende på hur ofta de används under arbetet.

Skrädningsarbete

Skrädning innebär att man avskiljer oönskade delar till exempel vid siktning av mjöl. Lämpliga anordningar för att samla upp matrester kan vara skrädningshål, rännor i bänken, avfallsbehållare på hjulställning eller en kombination av dessa. Bekväm arbetshöjd vid skrädningsarbete är normalt lägst 0,7 och högst 0,9 meter. 

Sorteringsarbete

Sorteringsbänkar och rullbanor framför diskmaskiner bör ha en arbetshöjd på ca 0,9 meter.  Sorteringsbänkar med överliggande bricka eller disktransportör kan dock vara lägre, dock lägst 0,7 meter (se figur). Det horisontella avståndet från sorteringsbänkens framkant till den ovanför placerade transportören ska vara max 0,35 meter (figur). Avlastningshyllor som används vid sortering ska placeras bakom och max 0,1 meter högre än transportören (figur).

Figur: Exempel på arbetshöjder och sträcklängder vid sorteringsanläggning.

Illustration på hur en sorteringsanläggning kan se ut

  1. Sorteringsbänk
  2. Korgtransportör
  3. Bricktransportör
  4. Hylla för tillfällig avlastning
  5. Hylla för förvaring av diskkorgar
  6. Stödbygel för diskkorg Siffrorna avser maximimått med undantag för punkt 1, som avser minimihöjd.

Relaterad läsning 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), § 5-6, föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-12-02