Poängmetoden

Det finns två poängmetoder för uppskattning av daglig vibrationsexponering. En poängmetod finns för hand- och armvibrationer och en annan poängmetod för helkroppsvibrationer. Här hittar du information om hur du kan använda båda metoderna.

Poängmetod för hand- och armvibrationer

För att veta om exponeringen för hand- och armvibrationer eller helkroppsvibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering behöver man veta maskinens vibrationsvärde och den tid den används per dag.

Tabellen kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand- och armvibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8). Vad man behöver veta är maskinens vibrationsvärde och den tid den används per dag.

Uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand- och armvibrationer, poängmetod, pdf, öppnas i nytt fönster

  • Exponeringspoängen är direkt proportionella mot användningstiden; en fördubblad användningstid ger dubbelt så många poäng.
  • Exponeringspoäng kan adderas till exempel om en arbetstagare arbetar med flera maskiner under en dag.
  • Insatsvärdet 2,5 m/s² motsvarar 100 poäng.
  • Gränsvärdet 5,0 m/s² motsvarar 400 poäng.

Poängmetod för helkroppsvibrationer

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för helkroppsvibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8). Läs mer om poängmetoden som helhet.

Uppskattning av daglig vibrationsexponering för helkroppsvibrationer, poängmetod, pdf, öppnas i nytt fönster

Vad man behöver veta är maskinens vibrationsvärde och den tid den används per dag. vibrationsvärdet är det högsta värdet av x-, y- och z-riktningen efter det att x- och y-riktningen multiplicerats med en så kallad k-faktor på 1,4 vilken kompenserar för att människokroppen är extra känslig i dessa riktningar (gäller stående och sittande personer). De olika riktningarna definieras utifrån människokroppen, där x-riktningen är rörelser framåt och bakåt, y-riktningen är rörelser i sidled och z-riktningen är rörelser i vertikalled för stående och sittande personer.

  • Exponeringspoängen är direkt proportionella mot användningstiden; en fördubblad användningstid ger dubbelt så många poäng.
  • Exponeringspoäng kan adderas till exempel om en arbetstagare kör flera maskiner eller samma maskin under olika driftsförhållanden under arbetsdagen.
  • Insatsvärdet 0,5 m/s² motsvara 100 poäng.
  • Gränsvärdet 1,1 m/s² motsvarar 484 poäng.

Senast uppdaterad 2023-07-10