Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 2008:12), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 1986:11).

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 2008:12), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-05-06