Fyrhjuling

Fyrhjulingar används yrkesmässigt i bland annat jord- och skogsbruk, vid vinterväghållning, räddning och vid sjuktransporter.

De används också vid byggen och drift av vägar, vatten- och avloppsledningar, arbete i parker, idrottsanläggningar och för att hämta fälld björn, älg, hjort eller vildsvin och vid arbete inom vilthägn.

Fyrhjuling är ett samlingsnamn för flera fordonsslag. Några exempel är

 • terränghjuling
 • fyrhjulig motorcykel
 • traktor
 • fyrhjulig moped
 • motorredskap.

Riskerna med fyrhjuling

Av samtliga olyckor med fyrhjulingar omkom cirka

 • 90 procent i singelolyckor
 • 7 av 10 på väg, och 6 av 10 utanför väg, i olyckor där fyrhjulingen välte
 • hälften av huvudskador
 • 60 procent påverkade av alkohol.

Källa: Transportstyrelsen 2016

Att köra ensam, utan hjälm eller alkoholpåverkad innebär risker. Kallt väder i kombination med fukt, regn, snö och lera är något som kan göra att gasen hänger sig.

Arbetsgivaren har ansvaret för åtgärder som minskar riskerna

Arbetsgivaren har ansvar för att en förare får utbildning vid behov. Föraren ska också ha utrustning, arbets- och vilotid och andra förutsättningar som behövs för ett säkert användande av fordonet.

Arbetsgivaren kan skapa särskilda rutiner eller köpa särskild utrustning som ökar säkerheten.

Till exempel:

 • Installera alkolås eller ha manuella rutiner för att förhindra onykter körning.
 • Säkerställa att hjälm, ryggskydd, handskar, kraftiga kängor eller stövlar köps in och kontrollera att de används.
 • Se till att första förband, brandsläckare och nödlarm finns lättillgängliga och att de kontrolleras och förnyas regelbundet.

En förare ska känna till vilka regler som gäller för att köra fordonet. Du kan hitta mer om regler för förare och fordon hos Transportstyrelsen.

Arbetsmiljöverkets regler

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra det systematiskt och planerat. I det så kallade systematiska arbetsmiljöarbete ingår till exempel undersökning av verksamheten, bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen och
åtgärder för att minska riskerna med mera. Också arbete med fyrhjulingar ska riskbedömas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Beroende på omständigheterna kan till exempel även följande regler vara aktuella vid arbete med fyrhjulingar:

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter 

En del fyrhjulingar klassas som maskiner och måste då följa maskindirektivet, till exempel vara CE-märkta.

Användning av arbetsutrustning (2006:4), föreskrifter 

Alla fyrhjulingar som används i arbetet är arbetsutrustning. Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning är därför i sin helhet relevanta för fyrhjulingar.

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Arbetsgivare behöver ordna kommunikationsutrustning med mera för att säkerställa att en arbetstagare som arbetar ensam kan få hjälp utifrån vid en olycka.

Andra myndigheters information

Mer information finns att hämta på till exempel Transportstyrelsens, Trafikverkets och Naturvårdsverkets webbplatser.

Fyrhjuling, Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyrhjulingar och motorcyklar, Naturvårdsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-13