Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som behandlas vid Arbetsmiljöverket (ett så kallat registerutdrag). Här finns instruktioner om hur du begär ett registerutdrag.

Vad är ett registerutdrag?

Ett registerutdrag består av en förteckning av de personuppgifter om dig som behandlas vid Arbetsmiljöverket. Registerutdraget är kostnadsfritt. Observera att det kan ta upp till en månad innan du får ditt registerutdrag.

För att begära här via hemsidan behöver du ha en e-legitimation. Om du är ansluten till e-tjänsten Mina meddelanden får du där ett meddelande när det är klart. Är du inte ansluten till Mina meddelanden får du besked via den e-postadress som du själv ska uppge. Observera att vid en begäran via denna tjänst sker sökning endast utifrån personnummer.

Mina meddelanden

Gör så här:
Logga in med din e-legitimation på Begäran om registerutdrag och beställ ditt registerutdrag.

Begäran om registerutdrag

När vi har behandlat din begäran hämtar du resultatet under rubriken Elektroniska leveranser.

Elektroniska leveranser


Andra sätt att begära registerutdrag

För alla nedanstående alternativ så kommer registerutdraget att skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

  • Skicka e-post till arbetsmiljoverket@av.se var noga med att ange ditt fullständiga namn och personnummer.
  • Skriv ett brev. Var noga med att ange ditt fullständiga namn, personnummer samt kontaktuppgifter. Posta brevet till:
    Arbetsmiljöverket
    Registrator
    112 79 Stockholm
  • Via telefon till myndighetens växel. 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-02-24