Vanliga riskfyllda arbetsmoment vid byggnads- och anläggningsarbete

Här hittar du information om vanliga riskfyllda arbetsmoment som utförs vid bygg- och anläggningsarbete. De ska, liksom allt annat arbete, riskbedömas av arbetsgivaren. För flera av dem måste det dessutom finnas åtgärder beskrivna i arbetsmiljöplanen.

Här kan du läsa om några av de risker som ofta förekommer vid byggnads- och anläggningsarbete:

Arbete med brandrisk

Rivning

Arbete intill vägar och spår

Arbete med tunga byggelement

Arbete under jord, i tunnlar brunnar och rör

Markarbete och grundläggning

Arbete på hög höjd

Här kan du läsa mer om de arbeten som kräver att en arbetsmiljöplan tas fram och vars åtgärder ska beskrivas i arbetsmiljöplanen:

Arbeten med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan

Senast uppdaterad 2023-03-27