Utbildning om buller

Om bullret som du som arbetstagare utsätts för är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena som anges i bullerföreskrifterna är din arbetsgivare skyldig att informera och utbilda dig om:
  • riskerna med att utsättas för buller
  • åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna så långt det är möjligt
  • de insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna
  • resultaten av riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker
  • korrekt användning av hörselskydd och information om skyldigheten att använda hörselskydd när de övre insatsvärdena uppnås eller överskrids
  • nyttan med, och metoder för att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa
  • bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.

Läs mer om insats- och gränsvärden under krav:

Krav för olika bullernivåer

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-18