Arbete i kassa

Arbetsförhållandena för den som arbetar i kassa kan se olika ut. Det beror bland annat på vilken typ av affär det handlar om, till exempel om man säljer dagligvaror, kläder, skor, smycken eller heminredning. Det kan dessutom vara stor skillnad på olika typer av kassor, som punktkassa, belägen inne i butiken, eller utgångskassa.

Andra faktorer som kan ha betydelse är

 • butikens storlek
 • var butiken ligger
 • vilka tider på dygnet, eller året som man jobbar. 

Gemensamt för alla som arbetar i kassa är att man troligen någon gång upplevt hög arbetsbelastning, tröttande arbetsställningar och oro för säkerheten. Belastningen ökar också om kunderna bygger varuberg och placerar varorna, så att den som arbetar i kassan måste vrida eller vända på varan för att komma åt streckkoden.

Repetitivt arbete i utgångskassa

Riskerna för belastningsbesvär ökar om kassaarbetet utförs i högt tempo under lång tid. Därför innebär det en ökad risk att arbeta i en utgångskassa i en butik, som har ett ständigt flöde av varor och kunder. Stora varuflöden medför att likadana arbetsrörelser upprepas om och om igen utan några avbrott som ger återhämtning. De enda ”avbrotten” är när kunden betalar.

Statiskt muskelarbete i utgångskassa

Vid arbete med händer och armar i utgångskassa arbetar skuldermuskulaturen statiskt för att stabilisera axlarna. Risken med det är att blodcirkulationen i axlar, nacke och skuldror försämras och smärta kan uppstå.

Starkt styrt arbete i utgångskassa

Ett starkt styrt arbete i utgångskassa innebär att personalen i kassan har små eller inga möjligheter att påverka sådana faktorer som arbetsflöde, tempo, arbetsuppgifternas inbördes ordning, hur och när arbetet ska utföras och tider för pauser och återhämtning. Vid fördröjning eller störning av flödet uppstår stressmoment.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning

Det är viktigt att arbetsgivaren undersöker, bedömer och åtgärdar risker i kassaarbetet. Det finns flera faktorer som är viktiga att undersöka. Arbetsställningar och arbetsrörelser ska inte belasta kroppen negativt.

Till exempel bör följande undersökas:

 • Att scannern är lätt att använda och att EAN-koderna är lättlästa.
 • Att vågen är i nivå med kassabandet och inte placerad på andra sidan kassabandet.
 • Att tangentbordet är placerat i en nivå så att böjda och vridna arbetsställningar för handlederna undviks, och så att handlederna enkelt kan avlastas.
 • Att kvittoskrivare och kortläsare är inom underarmsavstånd, om den ska hanteras av den anställde.
 • Att arbetsstolar är lätta att ställa in och går att skjuta undan när man står och arbetar.
 • Att skärmen är lättläst utan till exempel blänk och reflexer.
 • Att varorna är lätta att greppa och inte är för tunga.
 • Att arbetsrörelserna inte utförs i för högt tempo.
 • Att största delen av arbetsrörelserna utförs inom underarmsavstånd.
 • Att arbetstekniken är god och att arbetstagarna har kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser.
 • Att belysningen är tillräcklig.
 • Att arbetstagarna inte utsätts för kyla och/eller drag.

Det finns även andra faktorer som är viktiga att undersöka. Hur är kraven på uppmärksamhet och koncentration? Finns det belastningar som högt arbetstempo, ”besvärliga” kunder eller snatterier?

Jobba rätt i kassan

När man jobbar i kassa måste arbetet vara planerat och ordnat så att man får en variation av arbetsuppgifter, arbetsställningar och arbetsbelastningar. Man bör även anpassa arbetspassens längd med hänsyn till arbetsintensiteten och belastningen. Ju högre belastningen är i kassan, desto viktigare är det att arbetspassen är korta och att arbetsväxling och pauser är inplanerade.

Använd rätt arbetsteknik i kassan

Det är viktigt med en bra arbetsteknik för att minska belastningen på kroppen i kassaarbetet. Det gäller även om lyften är små och varje vara i sig inte väger så mycket. Många varor på en arbetsdag gör att den sammanlagda vikten kan bli hög. Låt därför bandet göra jobbet och hantera varorna så lite som möjligt.

Under arbetsdagen bör kassaarbetet varieras med andra arbetsuppgifter i butiken. Ett sätt att organisera arbetet kan vara att alla som arbetar i butiken har ett eget ansvarsområde, som att ta hand om frukten, mjölkdisken eller kassan, men att man växlar uppgifter med varandra. Det är viktigt att man både sitter, står och går under dagen. 

Du kan själv göra en hel del för att undvika att få besvär när du arbetar i utgångskassan. Lyssna på de instruktioner som du får och träna in en bra arbetsteknik. Tänk på att regelbundet kolla efter ändringar i ”lathunden” så att du slipper stressas av nyheter. Lathunden behöver vara placerad nära dig och vara lättläst.

Ta pauser

Det är viktigt både med korta täta pauser och längre avbrott för återhämtning. Ofta kan det bli korta uppehåll när kunden ska betala eller när du väntar på nästa kund. Passa då på att ta en kort paus och låt musklerna slappna av en stund. Sänk axlarna och låt händerna vila på disken eller i knäet. Rör på dig även när du sitter i kassan.

Här är några exempel på rörelser du kan göra:

 1. Lyft upp axlarna mot öronen, sänk dem sakta och pressa neråt med hjälp av händerna.
 2. Räta på nacken genom att dra in hakan och känn att det stramar bak i nacken.
 3. Rulla med axlarna uppåt-bakåt-neråt.

Illustration över rörelser du kan göra i pauser.

Tänk på din arbetsställning

När du sitter i kassan, sitt högt med sänkta axlar, låt överarmarna hänga och ha händerna vilande mot disken. Arbeta så nära bandet som möjligt. En tumregel är att varubandet ska vara lite lägre än armbågshöjd. Om du sitter för lågt skjuter du lätt upp axlarna och det leder i längden till överbelastning och muskelvärk i nacke och skuldror.

Stå upp ibland

När du varierar din arbetsställning blir arbetet mindre slitsamt för armar, skuldror och nacke. Se till att stolen ställs undan och inte är i vägen. Använd bekväma skor när du står och arbetar.

Gör inte allt själv

Låt rullvågen eller bandvågen förflytta varorna. Lyft inte, utan skjut eller dra varorna. Vänta med att ta tag i varorna till dess att de kommit så nära dig som möjligt och släpp varan efter avläsning.

Om kvittoskrivaren är vänd mot kunden blir det naturligt att kunden själv tar sitt kvitto när du erbjuder det. Om det är du som ger kunden kvittot, undvik då att ha handen på kvittoskrivaren, eller ännu värre – i luften ovanför, medan du väntar på att kvittot skrivs ut. Använd myntbrickan i stället för att sträcka dig mot kunden med kvitto och pengar.

Illustration kassarbete, glad kvinna med varor.

Sitt inte för många timmar i kassan

Man kan ha kassaarbete i sammanlagt högst 7 timmar under arbetsdagen. Om arbetet under hela eller delar av arbetsdagen är repetitivt och starkt styrt så behöver detta arbete organiseras så att det normalt inte överstiger 4 timmar per arbetsdag och 20 timmar per vecka.

Det är viktigt att se till att ett arbetspass i kassan inte är längre än 2 timmar. Raster, pauser eller annat arbete mellan passen i kassan behöver schemaläggas och rekommenderas vara minst 20 minuter.

Hur utformar man en kassaarbetsplats?

Kassadisken och utrustningen ska vara anpassade till varandra. Man kan utforma kassaarbetsplatsen på många olika sätt beroende på om det är en exempelvis en punktkassa, belägen inne i butiken, eller en utgångskassa. Man bör ta hänsyn till vilka varor man säljer, hur stora de är och vilken mängd man hanterar. Bilden visar hur arbetsplatsen kan delas in i inre och yttre arbetsområde.

Arbetsområde illustration.

Arbetsområde för händerna. Mått i centimeter.

På det inre arbetsområdet ska det som man behöver lätt tillgängligt och använder ofta i kassaarbetet finnas, till exempel:

 • utrustningen för att scanna varorna
 • kassalådan eller sluten kontanthantering
 • frammatningsknappen
 • vågen (hela vågens bredd ska vara inom det inre arbetsområdet – det är bra om vågen är inbyggd i transportören i form av en rullvåg eller bandvåg)
 • tangentbordet
 • bildskärmen (den ska ha ljus bakgrund och vara placerad rakt framför kassören och så att blicken är lätt nedåtriktad)
 • myntbrickan (den ska vara rakt framför kassören, så nära som möjligt).

Kvittoskrivaren placeras i första hand så att kunden kan erbjudas att själv ta kvittot, annars placeras den inom det inre arbetsområdet.

Det finns flera andra saker att tänka på för att förenkla hanteringen i kassan:

 • Förvara kvittorullar i ett särskilt förvaringsutrymme i kassan, till exempel en låda eller hylla.
 • Placera kortläsaren så att kunden själv drar sitt kort.
 • Placera tobakshyllan så att den inte skymmer sikten för kassapersonalen.
 • Se till att det är lätt att reglera arbetsstolens sitthöjd och ryggstödets placering.
 • Ha fotstöd som är reglerbart i höjdled och så stort att man kan flytta fötterna på det.
 • Gör det möjligt att kunna växla mellan att sitta och stå, och se till att det finns utrymme för att ställa undan stolen när man står och arbetar.
 • Placera eventuella sedelboxar så de inte är i vägen för benen oavsett arbetsställning.
 • Se till att lathundar har matta plastfickor.

Det här är lämpliga mått för en kassadisk:

 • Kassadiskens tjocklek: högst 5 centimeter.
 • Fast höjd på kassadisk: 90 centimeter.
 • Utrymmet för benen framåt: minst 45 centimeter vid knäna, minst 65 centimeter vid fötterna.
 • Utrymme för benen i sidled: totalbredd 70 centimeter.

Om höjden på kassadisken är reglerbar är det bra om den kan ställas in i spannet 85–120 centimeter för att passa de flesta i stående arbetsställning.

Arbetshöjd illustration.

Lämpliga arbetshöjder för en stor, respektive liten person. 95 procent av svenska män är kortare än mannen i figuren och 95 procent av svenska kvinnor är längre än kvinnan. I normalfallet är arbetstagarens armbågshöjd den lämpligaste höjden. Mått i centimeter.

Ha ett tredjekundsystem i kassan

Att utrusta utgångskassor i exempelvis matvaruaffärer med ett stopp som hindrar den tredje kundens varor att gå vidare medan de två föregående kunderna plockar ned sina varor kan bidra till att minska stressen när det är många kunder. Det är påfrestande både för den anställde och kunderna när varorna staplas. Kunderna hinner inte betala och plocka ned sina varor tillräckligt snabbt om kön är lång och varorna många.

Sätt prismärkningen på rätt plats

Tänk på att märka varorna enhetligt och tydligt. Kom överens om var prismärkningen ska placeras på butikens egna inslagna varor från till exempel chark och ostdisk. Om ni placerar streckkoderna på ett enhetligt sätt slipper ni lyfta varorna i onödan. Det kan underlätta om det finns streckkoder på flera av varans sidor. Se också till att butiken köper in prislappar med tydliga färgnyanser med kontrast så att de blir lätta att läsa.

Handelsrådets utskott för Arbetsmiljö och säkerhet (HAS) är ett samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer inom handeln. På webbplatsen finns bland annat utbildnings- och informationsmaterial riktat till handeln.

Handelsrådets utskott för arbetsmiljö och säkerhet, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Att arbeta i kassa (ADI 566), broschyr

Omslagsbild på Att arbeta i kassa (ADI 566)
I den här broschyren kan du läsa om hur arbetsgivare kan organisera arbetet i kassan för att minska stress och belastning. Du som arbetar i kassan kan själv läsa om vad du kan göra för att undvika belastningsskador.
Arbete i kassa (ADI 566), broschyr

Senast uppdaterad 2019-07-04