Arbetsmiljöverkets ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören eller hennes ersättare, chefsjuristen samt avdelningscheferna.
Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, nov 2018
Generaldirektör
Erna Zelmin-Ekenhem
Telefon: 010-730 90 00
Håkan Olsson
Ställföreträdande generaldirektör
Håkan Olsson
Telefon: 010-730 90 00
Pia Zätterström
Avdelningschef (Inspektion)
Pia Zätterström
Telefon: 010-730 90 00
Greta Svensson
Avdelningschef (Kommunikation)
Greta Svensson
Telefon: 010-730 90 00
Ywonne Strempl
Avdelningschef (Regler)
Ywonne Strempl
Telefon: 010-730 90 00
Anna Fogelberg Wik
Avdelningschef (Administration och analys)
Anna Fogelberg Wik
Telefon: 010-730 90 00
Boel Callermo
Internationell chef och avdelningschef (Juridik)
Boel Callermo
Telefon: 010-730 90 00
Lotta Liljegren
Avdelningschef (HR)
Lotta Liljegren
Telefon: 010-730 90 00
Arne Alfredsson, AV
Tillförordnad avdelningschef (Myndighetsgemensam kontroll)
Arne Alfredsson
Telefon: 010-730 90 00
Anna Varg
Chefsjurist
Anna Varg
Telefon: 010-730 9083
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-01-21