E-tjänster och blanketter

Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register.

E-tjänster och blanketter i bokstavsordning

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen, anmälan

Första gången en arbetsgivare avser att arbeta med, eller förvara, koncentrerade smittämnen i riskklass 2, 3 eller 4 ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket, senast 30 dagar innan arbetet påbörjas. Vissa undantag finns. Även när en sådan verksamhet ska flyttas till annan adress, ska arbetsgivaren anmäla det senast 30 dagar före flytt.

Riskklass 2

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 3

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 4

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 4, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan för användning av mikroorganismer

Arbetsskada, 33a, anmälan

Anmäl arbetsskador, olyckor, tillbud, sjukdom och dödsfall.

Anmäl arbetsskada, webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetstagares anmälan

Vill du göra en arbetstagares anmälan kan du göra det via telefon eller via ett digitalt formulär.

Tips och arbetstagares anmälan

Telefon: 010-730 90 00

Arbetstidslagen, undantag från, ansökan

Arbetsskador, statistik, sök

I statistikdatabasen över arbetsskador kan du bland annat söka efter:

  • arbetsolycka med sjukfrånvaro
  • arbetssjukdomar
  • antal eller procent
  • kommun eller län
  • branschgrupper
  • orsak

Sök arbetsskadestatistik, öppnas i nytt fönster

Asbest, ansökan, anmälan

Om ditt företag ska arbeta med asbest och asbesthaltigt material måste du ansöka om tillstånd. När ditt företag har fått tillstånd att riva asbest ska arbetet på ett enskilt objekt också anmälas till oss.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest

Ansökan om tillstånd för hantering av asbest vid forskning, utveckling och analys

Anmälan

Anmälan om rivning av asbest

Anmälan av bearbetning eller behandling av asbest

Byggarbetsplats, förhandsanmälan

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas. Du hittar mer information och blankett på vår sida om förhandsanmälan av byggarbetsplats.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Diarium, sök

Sök handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum.

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Dygnsvila/nattarbete, ansökan

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Ansökan om undantag från regeln i 13 § arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete

Farliga eller bristfälliga produkter, anmälan

Du kan anmäla en produkt som du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer), ansökan, anmälan

All innesluten användning av GMM behöver vara anmäld till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket, med vissa undantag.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Kemiska ämnen grupp A och B

Kemiska ämnen, grupp A

Det är förbjudet att hantera cancerframkallande kemiska ämnen i grupp A. I vissa undantagsfall får du hantera dessa ämnen om du söker tillstånd.

Ansökan om tillstånd för kemiska ämnen, grupp A

Kemiska ämnen, grupp B

Du behöver ha tillstånd för att få hantera vissa cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande eller reproduktionsstörande ämnen, så kallade kemiska B-ämnen.

Ansökan om tillstånd för kemiska ämnen, grupp B

Kvartshaltigt material, anmälan av flytt av mobil anläggning

Arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket när mobila anläggningar tas i bruk eller flyttas. Det kan vara mobila krossverk, mobila asfaltsverk eller mobila betongstationer. Du hittar mer information och blankett på vår sida om kvarts-stendamm.

Anmälan för mobil anläggning vid hantering av kvartshaltigt material

Läkar- och hälsoundersökningar, intyg, anmälan

Läkare som har gjort en tjänstbarhetsbedömning på en arbetstagare ska fylla i ett tjänstbarhetsintyg. Resultatsammanställningar av medicinska kontroller ska skickas in till Arbetsmiljöverket.

Mallar för beställningsblankett och tjänstbarhetsintyg

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Läkares anmälan

Minderårigas artistuppträdanden, ansökan

Om du som arbetsgivare anställer barn under 13 år måste du ansöka om tillstånd. Det gäller bland annat när barn under 13 år ska uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang, som artist, statist eller liknande.

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Självskattningsverktyg

Gör en självskattning indivudellt eller skapa en länk för en grupp.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkerhetskultur

Skyddsombud, anmälan

Du som skyddsombud kan anmäla brister i arbetsmiljön och anmäla om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagen. Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet, det kallas för skyddsombudsstopp. Mer information och blanketter finns på sidan skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Blanketter

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6 kap 6a§)

Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

Begäran enligt 19a ATL om föreläggande eller förbud

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet, ansökan

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan få statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Mer information och ansökan

Statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och vissa ideella organisationer kan få statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. Här finns information om vad ni kan få bidrag för, hur ni ansöker och övriga villkor: 

Statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Ställningar och väderskydd, plan för uppförande, användning och nedmontering

Tips om missförhållanden

Vill du tipsa om missförhållanden på en arbetsplats kan du göra det via telefon eller via ett digitalt formulär.

Tips och arbetstagares anmälan

Telefon: 010-730 90 00

Utstationering, anmälan, sök

Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och en kontaktperson till Arbetsmiljöverket.

Anmäl utstationering i Sverige, webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan söka bland de uppgifter som företag som utstationerar har anmält till Arbetsmiljöverket.

Sök utstationering

Yrkeshygieniska mätningar, redovisning

Yrkeshygieniska mätningar är obligatoriska att genomföra och du kan använda Arbetsmiljöverkets blanketter för att redovisa dessa mätningar.

Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-15