E-tjänster och blanketter

Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register.

Sök efter företag och organisationer som blivit arbetsmiljöcertifierade.

Arbetsmiljöcertifierade företag

Anmäl arbetsskador, olyckor, tillbud, sjukdom och dödsfall.

Anmäl arbetsskada, webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ditt företag ska arbeta med asbest och asbesthaltigt material måste du ansöka om tillstånd. När ditt företag har fått tillstånd att riva asbest ska arbetet på ett enskilt objekt också anmälas till oss.

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Du kan kontrollera om ett företag har tillstånd att hantera asbest via en sökfunktion.

Sök företag med tillstånd att hantera asbest

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas. Du hittar mer information och blankett på vår sida om förhandsanmälan av byggarbetsplats.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Sök handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum.

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Ansökan om undantag från regeln i 13 § arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete

Du kan anmäla en produkt som du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

All innesluten användning av GMM behöver vara anmäld till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket, med vissa undantag.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Kontakta oss via ett kontakformulär för att ställa en fråga, anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra.

Kontaktformulär

Arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket när mobila anläggningar tas i bruk eller flyttas. Det kan vara mobila krossverk, mobila asfaltsverk eller mobila betongstationer. Du hittar mer information och blankett på vår sida om kvarts-stendamm.

Anmälan för mobil anläggning vid hantering av kvartshaltigt material

Läkare som har gjort en tjänstbarhetsbedömning på en arbetstagare ska fylla i ett tjänstbarhetsintyg. Resultatsammanställningar av medicinska kontroller ska skickas in till Arbetsmiljöverket.

Blanketter för tjänstbarhetsintyg och resultatsammanställningar av medicinska kontroller

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Läkares anmälan

Om du som arbetsgivare anställer barn under 13 år måste du ansöka om tillstånd. Det gäller bland annat när barn under 13 år ska uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang, som artist, statist eller liknande.

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Du som skyddsombud kan anmäla brister i arbetsmiljön och anmäla om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagen. Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet, det kallas för skyddsombudsstopp. Mer information och blanketter finns på sidan skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

I statistikdatabasen över arbetsskador kan du bland annat söka efter:

  • arbetsolycka med sjukfrånvaro
  • arbetssjukdomar
  • antal eller procent
  • kommun eller län
  • branschgrupper
  • orsak

Sök arbetsskadestatistik, webbplats, öppnas i nytt fönster

Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register i Sverige. Registret finns hos oss på Arbetsmiljöverket.

Anmäl utstationering i Sverige, webbplats, öppnas i nytt fönster

I registret kan man söka de uppgifter som företag som utstationerar har anmält till Arbetsmiljöverket.

Sök i utstationeringsregistret

Yrkeshygieniska mätningar är obligatoriska att genomföra och du kan använda Arbetsmiljöverkets blanketter för att redovisa dessa mätningar.

Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-09-27