Se samtliga föreskrifter

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Föreskrifterna handlar om hur fall på arbetsplatser kan förebyggas så att olyckor kan undvikas. Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till en lägre nivå.

Omslagsbild: AFS
Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Skydda dig mot fallrisker (ADI 698), broschyr

Omslagsbild Skydda dig mot fallrisker broschyr adi 698
Den här broschyren handlar om hur man ska skydda sig mot fallrisker vid byggnads- och anläggningsarbete. Broschyren beskriver hur man kan använda olika skydd mot fall.

Senast uppdaterad 2023-11-14