Se samtliga föreskrifter

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Föreskrifterna handlar om hur fall på arbetsplatser kan förebyggas så att olyckor kan undvikas. Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till en lägre nivå.
Omslagsbild: AFS
Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Senast uppdaterad 2015-06-10