Se samtliga föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Omslagsbild: AFS
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:26 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:16 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-10