Se samtliga föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Omslagsbild: AFS
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 1999:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2000:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2007:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2008:16 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2009:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2014:26 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-10