Se samtliga föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Omslagsbild: AFS
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

De här föreskrifterna finns översatta till engelska.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:26 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:16 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1999:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vem som ansvarar för arbetsmiljön när en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras. Du får även ett exempel på en arbetsmiljöplan.

Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om att motverka belastningsskador och belastningsolyckor i byggbranschen. Den ska hjälpa arbetsgivare, anställda, skyddsombud, byggherrar och projektörer att förebygga riskerna.

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.

Checklista för projekteringsansvar (ADI 583), broschyr

Med den här checklistan kan du som byggherre eller projektör planera för en bra arbetsmiljö. Projekteringsansvaret innebär att se till att arbetsmiljön är god. Det gäller både i den färdiga byggnaden och medan den byggs.

Förebyggande före byggande (ADI 574), broschyr

I den här broschyren kan du som byggherre eller projektör läsa om ditt ansvar för arbetsmiljön, både under byggskedet och när den färdiga byggnaden används. Det är viktigt att planera arbetsmiljön innan arbetet börjar.

Senast uppdaterad 2017-07-06