Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.

Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Sakkunnig inom spräng, berg och gruvsektorn Avdelningen för regler 2022/018640 2022-06-13 tom 2022-07-04
Administratör med inriktning lön HR 2022/017441 2022-06-07 tom 2022-06-28
Kemister Avdelningen för regler 2022/015330 2022-06-02 tom 2022-06-23
Verksamhetsutvecklare Inspektionsavdelningen 2022/006933 2022-05-30 tom 2022-06-20
Arbetsmiljöinspektörer till Jönköping Inspektionsavdelningen 2022/012358 2022-06-15 tom 2022-07-06
Arbetsmiljöinspektörer till Linköping Inspektionsavdelningen 2022/012334 2022-06-15 tom 2022-07-06
Arbetsmiljöinspektörer till Luleå Inspektionsavdelningen 2022/012337 2022-06-15 tom 2022-07-06
Arbetsmiljöinspektörer till Mölndal Inspektionsavdelningen 2022/012357 2022-06-15 tom 2022-07-06
Arbetsmiljöinspektörer till Umeå Inspektionsavdelningen 2022/012341 2022-06-15 tom 2022-07-06
Arbetsmiljöinspektörer till Växjö Inspektionsavdelningen 2022/012361 2022-06-15 tom 2022-07-06
Inspektionsjurist Juridik 2022/008885 2022-06-17 tom 2022-07-08
Arbetsmiljöinspektörer till Örebro Inspektionsavdelningen 2022/012353 2022-06-21 tom 2022-07-12
Arbetsmiljöinspektörer till Falun Inspektionsavdelningen 2022/012355 2022-06-21 tom 2022-07-12
Arbetsmiljöinspektörer till Malmö Inspektionsavdelningen 2022/012360 2022-06-21 tom 2022-07-12
Arbetsmiljöinspektörer till Solna Inspektionsavdelningen 2022/012332 2022-06-21 tom 2022-07-12
Jurist Juridik 2022/015784 2022-06-23 tom 2022-07-14
Jurist Juridik 2022/015785 2022-06-23 tom 2022-07-14
Jurist Juridik 2022/015779 2022-06-23 tom 2022-07-14

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna.. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-23