Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som har beslutats hos oss.

Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
IT Supporttekniker Avdelningen för administration och analys 2024/010782 2024-04-19 till och med 2024-05-10
Inspektionsjurist Avdelningen för juridik 2024/004187 2024-04-03 till och med 2024-04-24
Registrator Avdelningen för juridik 2024/004691 2024-03-28 till och med 2024-04-18
Sektionschef region syd Avdelningen för inspektion 2024/003692 2024-03-28 till och med 2024-04-18
Inspektionsjurist Avdelningen för juridik 2023/004035 2024-03-19 till och med 2024-04-09

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Senast uppdaterad 2024-04-19