Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.

Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Chefsjurist/Avdelningschef Avdelningen för juridik 2021/047687 2021-01-05 till 2022-01-25
Inspektionsjurist Avdelningen för inspektion 2021/040611 Från 2021-12-22 till 2022-01-12
Enhetschef Enheten för juridik 2021/059717 Från 2021-12-22 till 2022-01-12
Jurist Avdelningen för inspektion 2021/040614 Från 2021-12-06 till 2021-12-27
Jurist Avdelningen för inspektion 2021/040613 Från 2021-12-06 till 2021-12-27

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna.. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-07