Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Handläggare Avdelningen för administration och analys, Mölndal 2020/029500 Från 2020-07-10 till 2020-07-31
Aministratör Avdelningen för inspektion, Linsköping 2020/027124 Från 2020-07-08 till 2020-07-29
Administratör Avdelningen för regler 2020/028108 Från 2020-07-07 till 2020-07-28
Senior Analytiker Avdelningen för administration och analys 2020/020138 Från 2020-07-07 till 2020-07-28
Handläggare Avdelningen för regler 2020/033081 Från 2020-07-07 till 2020-07-28
Arbetsmiljöinspektörer Avdelningen för inspektion 2020/013688 Från 2020-07-02 till 2020-07-22 
Inspektionsjurist Stockholm 2020/014109 Från 2020-07-01 till 2020-07-21
Administratör Malmö 2020/020845 Från 2020-07-01 till 2020-07-21
Arbetsmiljöinspektörer Avdelningen för inspektion, Sundsvall 2020/013696 Från 2020-06-30 till 2020-07-20
Arbetsmiljöinspektörer Avdelningen för inspektion, Mölndal 2020/013695 Från 2020-06-30 till 2020-07-20
Arbetsmiljöinspektörer Avdelningen för inspektion, Malmö 2020/013692 Från 2020-06-30 till 2020-07-20
Arbetsmiljöinspektörer Avdelningen för inspektion, Linköping 2020/013690 Från 2020-06-30 till 2020-07-20
Digital kommunikatör Avdelningen för kommunikation 2020/029364 Från 2020-06-30 till 2020-07-20

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-07-10