Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.

Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Sektionschef till Inspektionsavdelningen i Jönköping Inspektion 2022/053537 2023-01-09 tom 2023-01-30
Enhetschef till enhet Personalsäkerhet Verksamhetsskydd och lokaler 2022/059688 2023-01-13 tom 2023-02-03
Jurist till enheten för juridik Juridik 2022/060109 2023-01-24 tom 2023-02-07
Säkerhetsspecialist med fokus på fysisk säkerhet och brandskydd Verksamhetsskydd och lokaler 2022/061946 2023-01-26 tom 2023-02-16

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-27