Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.

Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Kvalificerat ledningsstöd/Planeringssamordnare till avdelning för HR i Solna HR 2023/000491 2023-05-09 tom 2023-05-30
Chef för rekrytering, lön och administration till Solna HR 2023/011794 2023-05-09 tom 2023-05-30
Verksamhetscontroller Myndighetsgemensam kontroll 2023/005992 2023-05-11 tom 2023-06-01

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-05-27