Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Inspektionsjurist Malmö 2020/044105 Från 2020-10-22 till 2020-11-12
Digital kommunikatör sociala medier Enheten för press och digitala medier 2020/046799 Från 2020-10-22 till 2020-11-11

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-22