Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Controller Enheten för inspektion 2021/042343 Från 2021-10-15 till 2021-11-05
Inspektionsjurist Enheten för inspektion 2021/027574 Från 2021-09-07 till 2021-09-28
Enhetschef Enheten för press och digitala medier 2021/025206 Från 2021-09-01 till 2021-09-22
Systemutvecklare Enheten för infrastruktur 2021/031737 Från 2021-08-11 till 2021-09-01

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna.. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-15