Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som har beslutats hos oss.

Anställning Avdelning Diarienummer Anslås
Projektledare till enheten för digitalisering Administration och analys 2023/039100 2023-09-21 till och med 2023-10-12
Tillståndshandläggare till enheten för verksjuridik och tillstånd Juridik 2023/043652 2023-09-01 till och med 2023-09-22
Två Helpdeskmedarbetare till enheten för infrastruktur Administration och analys 2023/030912 2023-09-01 till och med 2023-09-22

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-09-21