Inomhusmiljö

Många tillbringar den största delen av sin arbetstid inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön inte leder till olycksfall eller ohälsa. För att skapa en bra arbetsmiljö inomhus finns regler om ljud, ljus, luft, temperatur och lokalers utformning.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning anno 2022. På omslagsbilden en husfasad med texten "När Henke målade den här väggen fick han inte ont i axeln" följt av AV:s logotyp.

På de här sidorna kan du läsa om vilka risker som finns i inomhusmiljön och vilka regler du som arbetsgivare ska följa för att förebygga dem. I våra föreskrifter om arbetsplatsens utformning finns regler för hur stora ytor som behövs, hur luften och ljuset ska vara, hur man kan undvika störande ljud och hur man ska utrymma vid olyckor.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter 

Buller kan vara ett problem på många arbetsplatser

Allt oönskat ljud kallas för buller och det finns på många arbetsplatser – inom industrin, lantbruket, på kontor, restauranger, barer och konserthus, motionslokaler, i förskolan och skolan.

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Ljud och akustik

Testa att mäta bullret på din arbetsplats med vår bullerapp. Den är kostnadsfri och finns för både iPhone och Android.

Bullerapp för iPhone, öppnas i nytt fönster  

Bullerapp för Android, öppnas i nytt fönster  

I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.

Ljus och belysning

Du påverkas av den luft du andas och av temperaturen

En bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar, fukt och dålig lukt. Om du upplever luften som frisk är den oftast bra.

Luft och ventilation

Arbetsplatser ska ha en lämplig temperatur som är anpassad efter verksamheten. Vid arbete utomhus ska arbetsgivaren se till att arbetsplatsen skyddar mot väder och vind så långt det är möjligt.

Temperatur och klimat

Alla arbetsgivare ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-21