Ansökan om tillstånd för att använda biocider

Du behöver tillstånd för att få använda råttgift (rodenticider) eftersom det är klassat som en biocid i behörighetsklass 1 So.

Beroende på vilken plats som ska skyddas beslutar antingen Folkhälsmyndigheten eller Arbetsmiljöverket om tillståndet:

  1. Arbetsmiljöverket: om du ska använda råttgift i lokaler där allmänheten inte har tillträde, till exempel lagerlokaler eller djurstallar.
  2. Folkhälsmyndigheten: om du ska använda råttgift i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde.

För att kunna använda råttgift på ett säkert sätt krävs särskilda kunskaper. Både Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten erbjuder utbildningar om att använda råttgift, men du behöver även ett tillstånd.

Så fyller du i formuläret

Beskrivning av hur du fyller i formuläret nedan

Ansök om tillstånd för att använda biocider klass 1


Ange personuppgifter för dig som ska använda biocidprodukten i behörighetsklass 1.

Ange vilken plats du ska skydda från ohyra.

Ange vilken biocidergrupp du ska använda.

Ladda upp ditt utbildningsbevis.

Du måste ha ett utbildningsbevis för att få tillstånd. Beviset ska styrka att du har de kunskaper som krävs enligt 3 kap. 11 § i förordningen om bekämpningsmedel.

Max 20Mb/fil
Tillåtna filformat är pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Övrigt (frivilligt)


 

 


Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.