Kokgrytor

Kokgrytor är vanliga i restaurang- och storkök.

Restaurangkök

En kokgryta består av ett utrymme där maten tillagas, beskickningsrum, och ett ångrum. Ångrummet är slutet och har ett övertryck. Kokgrytans inre vägg värms av ångan i ångrummet.

Den trycksatta ångan gör att det finns en risk att kokgrytan spricker eller exploderar. Om kokgrytans tryckkärl brister, kan het ånga strömma ut. Blir trycket för högt i ångutrymmet så kan grytan explodera och het mat kan slungas ut i lokalen.

I föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar finns de bestämmelser som du ska uppfylla när du har en eller flera kokgrytor i din verksamhet.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Det här ska du tänka på när du har kokgrytor i din verksamhet

 • Se till att kokgrytan är installerad enligt tillverkarens anvisningar.
 • Gör en riskbedömning över kokgrytans placering och hur den används.
  • Var blåser säkerhetsventilen ut ånga?
 • Se till att instruktion eller bruksanvisning är tillgänglig för arbetstagarna.
  • Alla arbetstagare ska förstå instruktionerna.
 • Ha rutiner för fortlöpande tillsyn och en förteckning över de kokgrytor som har kontrollklass A eller B.
 • Se till att den genomgår de kontroller som ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.
 • Se till att den genomgår fortlöpande tillsyn regelbundet.
  • Kontrollera säkerhetsventilens funktion regelbundet.

Kokgrytor med kontrollklass A eller B

Om din kokgryta har en högsta tillåtna temperatur som är över 110 ˚C, så kan den vara kontrollpliktig. Du måste ta reda på om din kokgryta har kontrollklass A eller B, sådana grytor ska genomgå kontroll som utförs av kontrollorgan. Som arbetsgivare ska du se till att kokgrytan kontrolleras.

För att avgöra kokgrytans kontrollklass, ta fram följande uppgifter:

 • Om kokgrytan har egen ångalstring eller om ångan kommer från en central ångpanna.
 • Högsta tillåtna temperatur i ångutrymmet.
 • Sammanlagd volym på ångutrymmet och beskickningsrummet.
 • Högsta tryck som den kan användas med.

Kokgrytor med egen ångalstring: Om säkerhetsventilens öppningstryck gånger volymen (både ångutrymmet och beskickningsrummet sammanräknade), är större än 50 barliter tillhör en sådan kokgryta klass B enligt föreskriften AFS 2017:3, 4 kap. 9§. Är det över 200 barliter, tillhör kokgrytan klass A.

Kokgrytor med extern ångtillförsel: Om säkerhetsventilens öppningstryck gånger volymen (både ångutrymmet och beskickningsrummet sammanräknade) är större än 200 barliter, tillhör en sådan kokgryta klass B enligt föreskriften AFS 2017:3, 4 kap. 10§. Är det över 1000 barliter, tillhör kokgrytan klass A.

Användning och kontroll av tryckbärande anordningar (AFS 2017:3)

Senast uppdaterad 2023-08-17