Se samtliga föreskrifter

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare gäller i all verksamhet. Arbetsgivarens ansvar gäller arbetstagare som fått barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras och som har underrättat arbetsgivaren om det.
Omslagsbild: AFS
Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2018:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:41 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-06-05