Se samtliga föreskrifter

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare gäller i all verksamhet. Arbetsgivarens ansvar gäller arbetstagare som fått barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras och som har underrättat arbetsgivaren om det.

Omslagsbild: AFS
Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2018:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:41 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2019-06-05