Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel (AFS 2008:18), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel (AFS 2008:18), föreskrifter

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:20) med föreskrifter om arbete med flytgödsel ska upphöra att gälla från och med den 2 april 2009

Senast uppdaterad 2023-10-16