Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling (AFS 2007:4), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling (AFS 2007:4), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling upphörde att gälla den 1 januari 2008.

Senast uppdaterad 2024-05-06