Kontroll

Vilka anordningar omfattas av krav på kontroll?

Alla bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater ska kontrolleras. Gasflaskor kontrolleras vanligen enligt MSB:s regler men om en gasflaska inte transporteras från en anläggning så ska de kontrolleras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Trycksatta anordningar som inte är gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur ska kontrolleras om de tillhör klass A eller B.

Kraven är vanligen de som anges nedan även om det finns vissa undantag:

  • Klass B Krav på första kontroll, revisionskontroll samt återkommande besiktning i form av driftprov.
  • Klass A Samma krav som klass B plus krav på återkommande kontroll i form av in- och utvändig undersökning.

För att bestämma om en trycksatt anordning omfattas av kontroll finns det ett antal tabeller i föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3.

För att du ska kunna avgöra om en anordning omfattas av krav på kontroll måste du till en början veta vilken typ av trycksatt anordning som du använder (rörledning, tryckkärl, vakuumkärl eller cistern). När du bestämt vilken typ av anordning som du använder så anger tabeller vilken information som behövs för att klassificera den trycksatta anordningen.

Det finns en rad undantag i tabellerna så det gäller att läsa alla undertexter till tabellerna. Om man som arbetsgivare är osäker kan man kontakta någon sakkunnig person eller ett kontrollorgan.
Alla gränser i dia tabellerna är undre gräns, det vill säga om ett värde precis på linjen uppnås så ska anordningen tillhöra den lägre klassen.

Vem får utföra kontroll av trycksatta anordningar?

Kontroll av trycksatta anordningar får endast utföras av kontrollorgan. Swedac är den myndighet man ska vända sig till om man vill veta vilka svenska företag som är ackrediterade för att utföra kontroll av trycksatta anordningar.

Klagomål

Om du har klagomål på de bedömningar som utförs av ett ackrediterat organ ska du i första hand klaga hos det kontrollorganet. Om du inte är nöjd med hur det kontrollorganet hanterar ditt klagomål så är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, som du ska ta kontakt med.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11