Se samtliga föreskrifter

Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter

Föreskrifterna gäller personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck (läcksökning, täthetsprovning, tryckprovning och sprängprovning). Föreskrifterna gäller inte vid pumpning av hjul och däck.

Ändringsföreskrift AFS 2020:8

Den tidigare standarden som kontrollorgan som trycksätter med gas ska vara ackrediterade enligt är upphävd. Ändringsföreskriften reglerar hur kontrollorgan ska vara ackrediterade från och med den 5 januari 2021.

Omslagsbild: AFS
Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2020:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:34 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:15 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2006:8 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-07-12