Nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning

Den 1 januari 2025 träder nya regler i kraft för dig som arbetar med planering och projektering eller byggarbetsmiljösamordning i byggprojekt. På de här sidorna kan du få stöd för att förbereda dig och din organisation på det som är nytt.

Aktörer som det stödjande materialet riktar sig till

Den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3) och dessa sidor med stödjande material vänder sig till dig som har rollen som

 • byggherre (den som låter utföra ett bygg- eller anläggningsarbete)
 • projektör (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar)
 • byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U)
 • tillverkare av monteringsfärdiga byggnader och anläggningar.

Den nya föreskriften ställer högre krav på arbetsmiljöarbetet i tidiga skeden, och innehåller tydligare regler om

 • övergripande ansvar för att organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • samordning och organisering av bygg- och anläggningsprojektet
 • hur du ska förebygga risker så tidigt som möjligt
 • kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Vad som är nytt och förtydligat för de olika aktörerna i den nya föreskriften

Stöd till delar av det som är nytt i arbetsmiljöreglerna

För att du ska kunna förbereda dig och din organisation på de nya arbetsmiljöreglerna, publicerar vi stödmaterial till delar av det som är nytt i föreskriften innan den träder i kraft.

Eftersom byggherren är den aktör vars ansvar och uppgifter har förtydligats mest, finns särskilt stöd för dig som är byggherre. Sidan om arbetsmiljöplan riktar sig till dig som är byggherre, samt till dig som är byggarbetsmiljösamordnare.

De övriga sidorna handlar om sådant som gäller alla aktörer.

Det stödjande materialet kommer att utvecklas och det kommer att finnas stöd till övriga aktörer senast när reglerna träder ikraft.

Hur omfattande arbetet blir med att implementera de nya reglerna i ditt eller din organisations arbetssätt, beror på hur du har arbetat tidigare och vilken typ av byggprojekt du arbetar med. Storlek, komplexitet och risknivå varierar mycket mellan olika byggprojekt och det ska avspeglas i ditt arbetsmiljöarbete.

Så här kan du göra för att implementera de nya reglerna:

 1. Börja med att läsa det kapitel i föreskriften som gäller för din roll. Du kan också ta del av en sammanfattning av det som är nytt i ett webbinarium eller presentationsmaterialet till det. 

  Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

 2. Läs de andra kapitlen som gäller för dig, och som är gemensamma för flera aktörer.

 3. Se över ditt eller din organisations nuvarande arbetssätt, exempelvis befintliga arbetsprocesser och rutiner. Bedöm hur väl arbetssättet uppfyller de nya kraven. Fråga dig vad som saknas helt och vad som behöver justeras eller utvecklas.

 4. Se till att du har rätt kompetens för arbetsmiljöarbetet eller att rätt kompetens finns tillgänglig i din organisation, så att du eller ni kan uppdatera era arbetssätt till de nya reglerna.

 5. Gör de förändringar som behövs i arbetsprocesser, rutiner, mallar, andra handlingar och annat som styr era arbetssätt.

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-23