Kontakta oss

Arbetsmiljöverkets svarstjänst

Telefon: 

010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 08.00-11.30.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst svarar på frågor om

  • arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och våra föreskrifter
  • vårt uppdrag och hur vi arbetar
  • våra e-tjänster
  • utstationering.

Övriga frågor

Har du frågor om pågående inspektionsärenden kontaktar du din inspektör via deras e-postadress i formatet fornamn.efternamn@av.se.

För alla typer av pågående ärenden kan du ringa vår växel på

010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 8.00-16.30.

Dag före helgdag kan växeln ha avvikande öppettider.

Vid frågor om lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester hänvisar vi till de lokala fackförbunden alternativt arbetsgivarorganisationerna då detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

För frågor från media, kontakta vår presstjänst.

Press

Kontakta registraturen om du vill ta del av Arbetsmiljöverkets allmänna handlingar.

arbetsmiljoverket@av.se

eller ring oss på 

010-730 90 00

Du kan även söka själv i Arbetsmiljöverkets diarium

Sök i diariet

Använd e-tjänster och blanketter när du bland annat ska förhandsanmäla byggarbetsplats, anmäla arbetsskada, ansöka om att hantera asbest och anmäla till utstationeringsregistret.

Det finns även mallar för medicinska kontroller och för skyddsombud.

På vår sida E-tjänster och blanketter hittar du mer information om att anmäla, ansöka och använda våra blanketter.

E-tjänster och blanketter

Om du vill rapportera om överträdelser av visselblåsarlagens bestämmelser om att en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter om att ha interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning - visselblåsning - enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890), ska du skicka ditt tips till arbetsmiljoverket@av.se. Skriv ”Rapport om brister i interna kanaler” i ämnesraden.

arbetsmiljoverket@av.se

Din rapportering kan exempelvis handla om

  • att arbetsgivaren saknar interna kanaler för rapportering av missförhållanden, det vill säga kanal för visselblåsning
  • att den som utsetts för att hantera rapporterna om missförhållanden inte är att betrakta som oberoende och självständig
  • att det saknas skriftlig dokumentation som beskriver den interna kanalen för rapportering av eventuella missförhållanden eller hur rapportering och uppföljning av missförhållanden ska gå till eller
  • att det finns brister i tillgängligheten till de interna rapporteringskanalerna.

Mer information om arbetsgivares skyldigheter om att interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning (visselblåsning) enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890) kan du läsa här:

Visselblåsarlagen

Arbetsmiljöverket tar också emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Om du vill rapportera om missförhållanden om produktsäkerhet eller annat, eller läsa mer så kan du göra det här:

Visselblås – produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket tar emot tips om risker i arbetsmiljön som finns på din egen arbetsplats eller på andra arbetsplatser. Du kan skicka in ditt tips via vår e-tjänst Tipsa om risker i arbetsmiljön.

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets svarstjänst tar också emot tips om risker i arbetsmiljön.

 

E-post till Arbetsmiljöverket

E-post till Arbetsmiljöverket

E-post till enskilda personer

För att kontakta personal på Arbetsmiljöverket via e-post, skriv
adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@av.se

E-post till Arbetsmiljöverket blir allmänna handlingar

Observera att e-post som skickas till Arbetsmiljöverket blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om någon begär att få ta del av dem. Endast i undantagsfall kan uppgifter i inkommande e-post omfattas av sekretess.

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker när vi tar emot, läser och i övrigt hanterar e-post.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Ring till oss

Vår växel:

010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 8.00-16.30.

Dag före helgdag kan växeln ha avvikande öppettider.

Jourtelefon

08-737 15 55

Öppet: varje helgfri vardag 16.30-08.00 samt lördagar och söndagar

Jourtelefonen är öppen efter kontorstid och du kan använda den om ditt ärende gäller allvarliga olyckor, allvarliga tillbud, dödsfall eller skyddsombudsstopp.

Besök oss

Svetsarvägen 12, 2 trappor
171 41 Solna

Karta, Google maps, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-05-25