Kontakta oss

Vi får många frågor om

Kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst

Telefon: 010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 09.00-11.30

Just nu är det många som kontaktar oss. Det kan innebära långa telefonköer och svarstider på e-post.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan svara på frågor om

 • arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och våra föreskrifter
 • Arbetsmiljöverkets uppdrag och hur vi arbetar
 • våra e-tjänster
 • utstationering.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan inte svara på frågor om

 • lön, semester, anställningsavtal, uppsägning och kollektivavtal.
 • hur du specifikt ska bedriva ditt arbetsmiljöarbete, lösa ett arbetsmiljöproblem eller ge besked i en specifik situation.
 • ett pågående ärende.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst tar också emot tips om missförhållanden på arbetsplatser och arbetstagares anmälan.

Om du vill lämna ett tips om missförhållanden på en arbetsplats eller göra en arbetstagares anmälan kan du också göra det via ett formulär.

Tips och arbetstagares anmälan

Frågor om inspektionsärenden

Har du frågor om pågående inspektionsärenden kontaktar du din inspektör. Här hittar du mer information om hur du kontaktar våra inspektörer.

Kontakt via e-post

Frågor om lön, anställningsavtal med mera

Vid frågor om lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester hänvisar vi till de lokala fackförbunden alternativt arbetsgivarorganisationerna då detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Anmäl, ansök och sök via e-tjänster och blanketter

Använd e-tjänster och blanketter när du bland annat ska anmäla arbetsskada, ansöka om att hantera asbest och anmäla till utstationeringsregistret.

Använd våra blanketter när du bland annat ska förhandsanmäla för byggarbetsplats. Det finns även blanketter för medicinska kontroller och för skyddsombud.

På vår sida E-tjänster och blanketter hittar du mer information om att anmäla, ansöka och använda våra blanketter.

E-tjänster och blanketter

Rapportera arbetsgivares överträdelser om interna kanaler för visselblåsning

Om du vill rapportera om överträdelser av visselblåsarlagens bestämmelser om att en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter om att ha interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning - visselblåsning - enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890), ska du skicka ditt tips till arbetsmiljoverket@av.se. Skriv ”Rapport om brister i interna kanaler” i ämnesraden.

Arbetsmiljoverket@av.se

Din rapportering kan exempelvis handla om

 • att arbetsgivaren saknar interna kanaler för rapportering av missförhållanden, det vill säga kanal för visselblåsning
 • att den som utsetts för att hantera rapporterna om missförhållanden inte är att betrakta som oberoende och självständig
 • att det saknas skriftlig dokumentation som beskriver den interna kanalen för rapportering av eventuella missförhållanden eller hur rapportering och uppföljning av missförhållanden ska gå till eller
 • att det finns brister i tillgängligheten till de interna rapporteringskanalerna.

Mer information om arbetsgivares skyldigheter om att interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning (visselblåsning) enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890) kan du läsa här:

Visselblåsarlagen

Med start senast 17 juli 2022 tar Arbetsmiljöverket också emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Om du vill rapportera om missförhållanden om produktsäkerhet eller annat, eller läsa mer så kan du göra det här:

Visselblås – produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

Kontakta Arbetsmiljöverkets växel

Telefon: 010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 8.00-16.30.

Dag före helgdag kan växeln ha avvikande öppettider.

Växeln kontaktar du exempelvis vid:

 • pågående ärenden
 • skyddsombudsstopp
 • utlämnande av handlingar.

Jourtelefon

Telefon: 08-737 15 55

Öppet: varje helgfri vardag 16.30-08.00 samt lördagar och söndagar

Jourtelefonen är öppen efter kontorstid och du kan använda den om ditt ärende gäller allvarliga olyckor, allvarliga tillbud, dödsfall eller skyddsombudsstopp.

Besök oss

Svetsarvägen 12, 2 trappor
171 41 Solna

Karta, Google maps, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-07-15