Kontakta oss

Frågor om inspektionsärenden

Har du frågor om pågående inspektionsärenden kontaktar du din inspektör. Här hittar du mer information om hur du kontaktar våra inspektörer.

Kontakt via e-post

Frågor om lön, anställningsavtal med mera

Vid frågor om lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester hänvisar vi till de lokala fackförbunden alternativt arbetsgivarorganisationerna då detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Använd våra e-tjänster och blanketter

Använd våra e-tjänster när du bland annat ska anmäla arbetsskada, ansöka om att hantera asbest och anmäla till utstationeringsregistret.

I våra registertjänster kan du bland annat registrera utstationerad personal, söka efter certifierade företag och söka i vårt arbetskaderegister.

Använd våra blanketter när du bland annat ska förhandsanmäla för byggarbetsplats. Det finns även blanketter för medicinska kontroller och för skyddsombud.

På vår sida E-tjänster och blanketter hittar du mer information om att anmäla, ansöka och använda våra blanketter.

E-tjänster och blanketter

Just nu får vi många frågor om

Så här kontaktar du oss

Telefon: 010-730 90 00

(vardagar, växel 08.00-16.30, svarstjänsten 08.00-15.00)

Jourtelefon: 08-737 15 55

(vardagar 16.30-08.00 samt lördagar och söndagar)

E-post till Arbetsmiljöverket (registrator)

Kontakt via e-post

Frågor om arbetsmiljölagstiftningen

Kontaktformulär

SMS: 71700

Inled SMS med AV och mellanslag och skriv sedan din fråga

Facebook: facebook.com/arbetsmiljoverket

Postadress:

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Besöksadress (huvudkontoret):

Arbetsmiljöverket

Lindhagensgatan 133

112 51 Stockholm

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-11-17