Kontakta oss

Coronaviruset - Vilka frågor svarar vår svarstjänst på?

Just nu får vi många frågor om det nya coronaviruset. Vår svarstjänst kan vägleda dig i vad som gäller utifrån arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och våra föreskrifter. Det kan handla om arbetsgivaransvar, skydd för arbetstagare eller vilka föreskrifter som är aktuella.

Svarstjänst kan inte svara på hur du specifikt ska bedriva ditt arbetsmiljöarbete, ge ett förhandsbesked per telefon eller vägleda gällande arbetsrätt, exempelvis permittering, omplacering eller uppsägning.

Vi får många frågor om

Kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst

Telefon: 010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 8.00-11.30

För tillfället är det många som hör av sig till oss vilket kan innebära långa väntetider.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan svara på frågor om

  • arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och våra föreskrifter
  • Arbetsmiljöverkets uppdrag och hur vi arbetar
  • våra e-tjänster
  • utstationering.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan inte svara på frågor om

  • lön, semester, anställningsavtal, uppsägning och kollektivavtal.
  • hur du specifikt ska bedriva ditt arbetsmiljöarbete, lösa ett arbetsmiljöproblem eller ge besked i en specifik situation.
  • ett pågående ärende.

Arbetsmiljöverkets svarstjänst tar också emot tips om missförhållanden på arbetsplatser och arbetstagares anmälan.

Om du vill lämna ett tips om missförhållanden på en arbetsplats eller göra en arbetstagares anmälan kan du också göra det via ett formulär.

Tips och arbetstagares anmälan

Avvikande öppettider 2020

14 oktober – Stängt

29 oktober – Stängt

24-25 dec – Stängt

Har du frågor om pågående inspektionsärenden kontaktar du din inspektör. Här hittar du mer information om hur du kontaktar våra inspektörer.

Kontakt via e-post

Vid frågor om lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester hänvisar vi till de lokala fackförbunden alternativt arbetsgivarorganisationerna då detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Använd e-tjänster och blanketter när du bland annat ska anmäla arbetsskada, ansöka om att hantera asbest och anmäla till utstationeringsregistret.

I våra registertjänster kan du bland annat registrera utstationerad personal, söka efter certifierade företag och söka i vårt arbetskaderegister.

Använd våra blanketter när du bland annat ska förhandsanmäla för byggarbetsplats. Det finns även blanketter för medicinska kontroller och för skyddsombud.

På vår sida E-tjänster och blanketter hittar du mer information om att anmäla, ansöka och använda våra blanketter.

E-tjänster och blanketter

Kontakta Arbetsmiljöverkets växel

Telefon: 010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 8.00-16.30.

Dag före helgdag kan växeln ha avvikande öppettider.

Växeln kontaktar du exempelvis vid:

  • pågående ärenden
  • skyddsombudsstopp
  • utlämnande av handlingar.

Avvikande öppettider 2020

30 okt – 8.00-12.00

24-25 dec - Stängt

Jourtelefon

Telefon: 08-737 15 55

Öppet: varje helgfri vardag 16.30-08.00 samt lördagar och söndagar

Jourtelefonen är öppen efter kontorstid och du kan använda den om ditt ärende gäller allvarliga olyckor, allvarliga tillbud, dödsfall eller skyddsombudsstopp.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-15