Kontakta oss

Just nu får vi många frågor om

Kontaktuppgifter

E-post

arbetsmiljoverket@av.se

All e-post till oss blir allmän handling


Svarstjänst

måndag - fredag 8:00–11:30

010 - 730 90 00

Svarstjänsten kommer att vara stängd den 7 juni. Under perioden 1 juli–2 augusti är svarstjänst öppettider 9:00–11:30.

Svarar på frågor om

  • arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och våra föreskrifter
  • vårt uppdrag och hur vi arbetar
  • våra e-tjänster
  • utstationering.

Telefonväxeln

måndag - fredag 8:00–16:30

010 - 730 90 00

Ring hit om du vill bli kopplad till en specifik person på Arbetsmiljöverket.


Jourtelefon

010 - 470 5388

Jourtelefonen är öppen efter kontorstid och du kan använda den om ditt ärende gäller allvarliga olyckor, allvarliga tillbud, dödsfall eller skyddsombudsstopp.

Arbetsmiljöverket tar emot tips om risker i arbetsmiljön som finns på din egen arbetsplats eller på andra arbetsplatser. Du kan skicka in ditt tips via vår e-tjänst Tipsa om risker i arbetsmiljön.

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets svarstjänst tar också emot tips om risker i arbetsmiljön.

Har du frågor om pågående inspektionsärenden kontaktar du din inspektör via dennes e-postadress i formatet fornamn.efternamn@av.se.

För alla typer av pågående ärenden kan du ringa vår växel på

010-730 90 00

Öppettider: varje helgfri vardag 8.00-16.30.

Dag före helgdag kan växeln ha avvikande öppettider.

Vid frågor om lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester hänvisar vi till de lokala fackförbunden alternativt arbetsgivarorganisationerna då detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Sök och beställ handlingar i vårt webbdiarium.

Sök och beställ handlingar

Om du vill rapportera om överträdelser av visselblåsarlagens bestämmelser om att en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter om att ha interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning - visselblåsning - enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890), ska du skicka ditt tips via e-post till Arbetsmiljöverket. Skriv ”Rapport om brister i interna kanaler” i ämnesraden.

arbetsmiljoverket@av.se

Du kan också rapportera genom att ringa oss på onsdagar klockan 9.00–11.00. Du kan själv välja att ringa med dolt nummer om du inte vill att ditt telefonnummer ska synas.

010 - 730 90 00

Din rapportering kan exempelvis handla om

  • att arbetsgivaren saknar interna kanaler för rapportering av missförhållanden, det vill säga kanal för visselblåsning
  • att den som utsetts för att hantera rapporterna om missförhållanden inte är att betrakta som oberoende och självständig
  • att det saknas skriftlig dokumentation som beskriver den interna kanalen för rapportering av eventuella missförhållanden eller hur rapportering och uppföljning av missförhållanden ska gå till
  • att det finns brister i tillgängligheten till de interna rapporteringskanalerna.

Mer information om arbetsgivares skyldigheter om att interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning (visselblåsning) enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890) kan du läsa här:

Visselblåsarlagen

Arbetsmiljöverket tar också emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Om du vill rapportera om missförhållanden om produktsäkerhet eller annat, eller läsa mer så kan du göra det här:

Visselblås – produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

För frågor från media, kontakta vår presstjänst.

Press

Vad händer när du kontaktar oss?

Du hör av dig

All post som kommer till Arbetsmiljöverket betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form (till exempel e-post). Endast i undantagsfall kan uppgifter i inkommande e-post omfattas av sekretess. 

Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande till Arbetsmiljöverket så kommer ditt meddelande att skickas vidare för åtgärd och svar.

Vi gör en bedömning

Vi går igenom ditt ärende och avgör ifall vi kan hjälpa dig med handledning.

Arbetsmiljöverket tar inte hand om ärenden gällande lön, anställningsavtal, kollektivavtal eller rätt till semester. I dessa fall hänvisar vi till de lokala fackförbunden eller arbetsgivarorganisationerna då detta inte regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Vi hör av oss till dig

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Senast uppdaterad 2024-05-28