Byggnads- och anläggningsarbete

Här finns information för dig som arbetar med byggnads- och anläggningsarbete.

Byggnads- och anläggningsarbeten är levande arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Det krävs därför en god planering där alla som är med i processen det vill säga byggherrar, arkitekter, projektörer, byggarbetsmiljö­samordnare och arbetsgivare tar sitt ansvar för att arbetsmiljön alltid beaktas. Det gäller såväl för planering och uppförandet av en byggnad eller anläggning, som för de kommande arbets­platserna som kommer att finnas där.

Det är därför särskilt viktigt att: 

  • skapa möjligheter för en god arbetsmiljö redan vid planeringen och projekteringen av en byggarbetsplats 
  • genomföra byggnadsarbetena med hjälp av god planering, samordning och uppföljning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet 
  • tänka på byggnadens eller anläggningens behov av drift och underhåll, samt behov som kommande arbetsplatser i byggnaden kan komma att ha.

Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnads­arbetare som hos andra arbetstagare. Orsakerna är bland annat fall från höjd, olika slags belastnings­skador och olyckor vid användning av olika slags maskiner.

Arbeten som räknas till byggnads- och anläggningsarbete

Det är många olika slags arbeten som räknas till byggnads- och anläggnings­arbete. Här kan du se några exempel:

  • Att bygga en villa, ett kontor, en fabrik eller en tunnel. 
  • Att renovera genom att måla om, byta vatten- och avloppsstammar eller elinstallationer. 
  • Att anlägga en park, schakta för ledningar och vägar eller bygga/underhålla vägar och järnvägsspår. 
  • Att montera kraftledningar eller master.

Vid denna typ av arbeten gäller alltid Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:03), oavsett om det är ett litet eller stort arbete. 

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:03), föreskrifter

Föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsmiljö­lagens tredje kapitel riktar sig till arbetsgivaren, byggarbetsmiljösamordnaren för projektering och planering (Bas-P), byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U), byggherren (den som utför byggnads- och anläggningsarbete), projektörer (arkitekter, konstruktörer, konsulter med flera), hustillverkare och egenföretagare.

Andra viktiga föreskrifter

Det finns även andra föreskrifter som kan gälla vid dina arbeten beroende på vad du arbetar med. Det finns bland annat föreskrifter om:

Belastningsergonomi (AFS 2012:02), föreskrifter

Asbest (AFS 2006:01), föreskrifter

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Ställningar (AFS 2013:04), föreskrifter

Maskiner (AFS 2008:03), föreskrifter

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:06), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) (AFS 2014:43), föreskrifter

Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Sanktionsavgifter inom bygg

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-06-16