Skyddsombud

Bagare i kök

Både arbetsgivare och anställda ska arbeta
för en bra arbetsmiljö.

Fackföreningen kan välja ut en av de anställda
som representant för alla anställda.
Den personen kallas skyddsombud.
Skyddsombudet ska få utbildning om arbetsmiljö.

Skyddsombudet ska få vara med och planera
för nya lokaler eller nya sätt att arbeta på.

Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö - Lättläst (ADI 559), broschyr

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-09-26