Skyddsombud

Både arbetsgivare och anställda ska arbeta
för en bra arbetsmiljö.

Fackföreningen kan välja ut en av de anställda
som representant för alla anställda.
Den personen kallas skyddsombud.
Skyddsombudet ska få utbildning om arbetsmiljö.

Skyddsombudet ska få vara med och planera
för nya lokaler eller nya sätt att arbeta på.

Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö - Lättläst (ADI 559), broschyr

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-02