Risker med dålig ventilation

Ren luft är viktigt för att människor ska må bra. Därför behövs oftast ventilationssystem, inte bara i miljöer där det finns farliga ämnen utan även i vanliga arbetslokaler. Det är viktigt att ventilationen i sig inte orsakar problem, som buller eller drag.
Ventilationssystem

Föroreningar som påverkar hälsan

I vanlig inomhusluft kan det finnas flera hundra olika föroreningar. Luftföroreningarna påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ.

Hälsofarliga ämnen i luften finns framförallt i många industriella verksamheter. Dessa ämnen kan på ett påtagligt och omedelbart sätt påverka hälsan. De kan ge allvarliga symptom och till och med vara dödliga. Dålig ventilation kan innebära att halterna av hälsofarliga ämnen blir så höga att de överskrider de hygieniska gränsvärdena. Gränsvärden finns för cirka 400 ämnen. De anger högsta tillåtna halt i den luft man andas in. Du hittar mer information om hygieniska gränsvärder på vår sida om gränsvärden.

Gränsvärden

I icke-industriell verksamhet, som i skolor och kontor, kommer föroreningar framförallt från människorna själva och från byggnadsmaterial. Koncentrationen av luftföroreningar är i regel låg jämfört med de hygieniska gränsvärdena. Men om inte föroreningarna förs bort kan luften kännas unken och ofräsch. Det kan göra att man upplever trötthetssymptom och får svårt att koncentrera sig. För speciellt känsliga personer, till exempel de som har allergi eller astma, är föroreningarna extra besvärliga och kan påverka hälsotillståndet, framförallt på sikt.

En av de luftföroreningar som ventilationen ska ta hand om är fukt som bildas i lokalen. Hög luftfuktighet inomhus ger risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer och kan orsaka hälsoproblem. Speciellt under kalla årstider finns risk att fukten fälls ut som kondens på kalla ytor i byggnaden.

Fel temperatur 

Ventilationen kan också påverka temperaturen inomhus. Låga luftflöden kan medföra att det blir för varmt. Luften känns då mindre fräsch och den förhöjda temperaturen gör att avsöndringen av ämnen från byggnadsmaterial och inventarier ökar. Hög temperatur ökar trötthetssymptomen och koncentrationsbristen. Du hittar mer information om temperatur på våra sidor om temperatur och klimat.

Temperatur och klimat

Drag och buller

Dåliga ventilationssystem kan också ge upphov till problem som försämrar arbetsmiljön i en lokal. Ventilationen påverkar lufthastigheterna i lokalen och kan ge upphov till drag. Vid stillasittande arbete upplever man drag om lufthastigheten är högre än 0,15–0,2 m/s. 
Fläktstyrda ventilationssystem orsakar ofta buller som kan vara störande. Du hittar mer information om buller på våra sidor om buller.

Buller

Byggnadsrelaterad ohälsa

Besvär som kopplas ihop med att man vistas i en byggnad, byggnadsrelaterad ohälsa, beror ofta på fuktskador i byggnaden. De kan vara orsakade av till exempel vattenläckage eller byggfukt. Dålig ventilation kan ibland försvåra besvären. Du kan läsa mer om byggnadsrelaterad ohälsa eller byggnadsrelaterade hälsobesvär på vår sida om inomhusmiljö och hälsobesvär.

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-16