Tillbaka till riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

Förebygg smittspridning inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg jobbar arbetstagare nära patienter och omsorgstagare. Då ökar risken för att komma i kontakt med smittämnen. Arbetsgivaren måste göra riskbedömningar för att förebygga smittspridning. Arbetsgivaren ska också tillgodose behovet av personlig skyddsutrustning.

Som arbetsgivare inom vård- och omsorg är du ansvarig för att

  • göra riskbedömningar av smittrisker på arbetsplatsen
  • ge arbetstagarna instruktioner och rutiner hur de ska göra sitt jobb på ett säkert sätt
  • förse arbetstagarna med lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning
  • visa arbetstagarna hur de ska använda och sköta skyddsutrustningen
  • informera om hur använda engångsskydd och personlig skyddsutrustning hanteras och/eller ska kasseras på ett säkert sätt.

Stöd för hur du som arbetsgivare gör riskbedömning och vidtar åtgärder, finns här:

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Riskbedöm och vidta åtgärder i din verksamhet

Arbetsmiljöverkets regler kräver att man har personlig skyddsutrustning vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Kraven finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Använd godkänd skyddsutrustning

Exempel på personlig skyddsutrustning som skydd mot smitta i patientnära arbete är:

  • visir eller skyddsglasögon
  • andningsskydd FFP2 eller FFP3
  • skyddshandskar
  • engångsförkläde.

Vid arbetsmoment där stänk och små droppar (aerosoler) kan bildas, använd andningsskydd i kombination med visir.

Vätskeavvisande munskydd räknas som medicinteknisk utrustning och inte som personlig skyddsutrustning.

Hur vet du att skyddsutrustningen är godkänd?

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i en förordning från EU (2016/425 för hälsa och säkerhet).

Senast uppdaterad 2023-07-13