Statistik om dödsolyckor i arbetet

Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.
Bild på ett diagram ur Arbetsmiljöverkets årsredovisning

Antal dödsolyckor för arbetstagare och egenföretagare

  2014201520162017
Månadper månadtotaltper månadtotaltper månadtotaltper månadtotalt
Januari 3 3 5 5 5 5 2
Februari 7 10 0 5 3 8 5
Mars 4 14 2 7 2 10 7 14
April 4 18 3 10 7 17    
Maj 3 21 6 16 2 19    
Juni 3 24 2 18 2 21      
Juli 1 25 2 20 4 25    
Augusti 5 30 0 20 1 26      
September 3 33 2 22 2 28      
Oktober 4 37 8 30 4 32    
November 2 39 2 32 3 35     
December 2 41 2 34 2 37     
Total 41 41 34 34 37 37 14 14
Övriga* 12 12 10 10 8 8 3  3 
Samtliga 53 53 44 44 45 45 17 17

* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

Här hittar du en kort beskrivning av händelserna som har lett till dödsolyckorna 2008-2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Källa: AV/ISA. Uppdaterad 2017-04-03

Mer information om dödsolyckor

Arbetsskador 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-03