Statistik om dödsolyckor i arbetet

Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.

Antal dödsolyckor för arbetstagare och egenföretagare
År 2020 2021 2022 2023
Månad per månad totalt per månad totalt per månad totalt per månad totalt
Januari 0 0 2 2 3 3 2 2
Februari 1 1 4 6 2 5 4 6
Mars 1 2 5 11 2 7 3 9
April 2 4 1 12 2 9 6 15
Maj 2 6 1 13 3 12 2 17
Juni 4 10 5 18 3 15 5 22
Juli 4 14 0 18 3 18 4 26
Augusti 4 18 5 23 4 22 5 31
September 2 20 4 27 3 25 6 37
Oktober 3 23 4 31 4 29 4 41
November 1 24 6 37 6 35 5 46
December 0 24 2 39 5 40    
Total 24 24 39 39 40 40 46 46
Övriga* 5 5 9 9 9 9 7 7
Samtliga 29 29 48 48 49 49 53 53

* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

Här hittar du en kort beskrivning av händelserna som har lett till dödsolyckorna 2008-2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Källa: AV/ISA. Uppdaterad 2023-11-28

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-11-28