Vi arbetar med regelförnyelse

I över 100 år har Arbetsmiljöverket arbetat för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. De regler och det stöd som vi tar fram är en viktig del i det arbetet.

Reglerna har vuxit fram i takt med att arbetslivet och samhället förändrats, och även kompletterats med EU-regler. Det har lett till ett regelverk som är omfattande och komplext. Reglerna är inte alltid enhetligt utformade – språket skiljer sig åt mellan gamla och nya regler och de är strukturerade på olika sätt.

Nu ska det bli enklare att överblicka, hitta och använda reglerna. För första gången på 40 år har vi gjort en samlad översyn av alla våra regler. Målet är att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk, som också är enklare att anpassa till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

Se en kort film om vårt arbete med regelförnyelse

Läs om förslaget på ny regelstruktur

Vi har tagit fram ett förslag på en ny struktur för reglerna. Målet med den nya strukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna. Förslaget var ute på remiss under 2020. Våren 2021 har vi analyserat alla synpunkter som kommit in och justerat texterna. Läs om vad som händer i det fortsatta arbetet med regelstrukturen på sidan om remissen. 

Remissen om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Läs mer om förslaget på ny regelstruktur

Frågor om remissen och arbetet med regelförnyelse

Vi har samlat frågor och svar om remissen och om vårt arbete med regelförnyelse på en separat sida.

Vanliga frågor och svar om förslaget på föreskrifter i en ny struktur

Om du inte hittar svaret på din fråga där kan du också mejla till

regelfornyelse@av.se.

Digitalisering av reglerna och stöd i arbetsmiljöarbetet

Utöver arbetet med den nya strukturen pågår flera initiativ, för att underlätta för alla som ska använda reglerna. Vi vill göra det enklare att söka efter reglerna digitalt och att hitta de regler som gäller för olika målgrupper. Vi tar också fram stöd i arbetsmiljöarbetet. I detta arbete lyssnar vi in synpunkter från de som ska följa och använda reglerna så vi kan ta fram relevant stöd.

Vi har jobbat med regelförnyelse sedan 2016

Hösten 2016 startade ett större utvecklingsarbete inom Arbetsmiljöverket, kallat Programmet för regelförnyelse. Programmet har samordnat flera olika aktiviteter och uppdrag som alla syftar till att utveckla och förbättra myndighetens arbete med regler. Våren 2019 tog ett nytt program vid som har fokus på att kommunicera regelförnyelsen.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-06-16