Regelförnyelse

Regelförnyelse är ett större utvecklingsarbete som syftar till att åstadkomma ett modernt och framåtsyftande regelverk som är tydligt, tillgängligt och relevant i hela arbetslivet. Programmet ska enligt plan vara avslutat och rapporterat i januari 2019.

Hösten 2016 startade ett större utvecklingsarbete inom Arbetsmiljöverket, kallat Programmet för regelförnyelse. Programmet ska samordna flera olika aktiviteter eller uppdrag som alla syftar till att utveckla och förbättra myndighetens arbete med regler.

Regelförnyelse finns med i regeringens arbetsmiljöstrategi ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020, Regeringskansliets webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu pågår en samlad översyn för att strukturera och delvis arbeta om reglerna för att förtydliga ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet. Målet är att ha överskådliga regler som hänger ihop, och bidrar till det förebyggande arbetet mot olyckor och ohälsa i hela arbetslivet. Nya arbetssätt prövas så att vi säkerställer att vi utgår från målgruppernas behov. Vi ska bli bättre på att ge stöd och vägledning så att målgrupperna vet vad de ska göra för att skapa en bra arbetsmiljö.

Vi ser över hur vi följer upp hur reglerna fungerar i praktiken. Språket uppdateras för att vara tillgängligt för alla. Reglerna ska finnas digitalt för att underlätta för alla som ska använda dem. Det ska bli lättare att söka och hitta de regler som gäller för respektive målgrupp.

Reglerna ska kunna styra mot morgondagens arbetsliv och de utmaningar som kommer. De ska vara framåtsyftande och sätta det förebyggande arbetsmiljöarbetet i centrum.

Några av de utredningar och uppdrag som ingår i programmet för regelförnyelse:

  • Regelstruktur
  • Kommunikation av regler
  • Digitalisering av regler
  • Uppföljning av regler

Läs mer om regelstruktur

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-01-22