Regelförnyelse

Regelförnyelse är ett större utvecklingsarbete som syftar till att åstadkomma ett modernt och framåtsyftande regelverk som är tydligt, tillgängligt och relevant i hela arbetslivet. Programmet ska enligt plan vara avslutat och rapporterat i januari 2019.

Hösten 2016 startade ett större utvecklingsarbete inom Arbetsmiljöverket, kallat Programmet för regelförnyelse. Programmet ska samordna flera olika aktiviteter eller uppdrag som alla syftar till att utveckla och förbättra myndighetens arbete med regler.

Arbetet med regler ska ses i ett brett perspektiv och det handlar om att på olika sätt utveckla hur myndigheten utformar, kommunicerar och följer upp sina föreskrifter. Bland de uppdrag som pågår eller har genomförts inom programmet kan exempelvis nämnas sådana som utrett frågor om strategiskt förhållningssätt till regler, hur Arbetsmiljöverket kan arbeta med vägledningar till föreskrifter och hur föreskrifter kan följas upp.

Schematisk bild av Arbetsmiljöverkets regler

Klicka här för en förstorad bild.

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter – är det möjligt?

Arbetsmiljöverket har tagit fram en rapport som föreslår en ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förslaget innebär att dagens regler som för närvarande finns i 72 olika författningar istället ska fördelas på 17 författningar. Motivet till denna förändring är att få ett mer överblickbart regelverk.

En sådan förändring innebär inte i sig att skyddsnivån ska förändras. Vilka krav som arbetsgivare och andra ska leva upp till för att följa regelverket påverkas inte av vilken struktur som används. Den nya strukturen lägger grunden för fortsatt regelutveckling där pedagogiska användarvänliga lösningar kan vägleda olika målgrupper i sitt eget arbetsmiljöarbete.

Rapport: Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter - är det möjligt?

Huvudrapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagerapport 1, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagerapport 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagerapport 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-11-06