Inspektionsavdelningen

Inspektionsavdelningen består av fem regioner: region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd.

Våra regionkontor 

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Här ingår bland annat att:

  • genomföra inspektioner, olycksfallsutredningar, yrkeshygieniska mätningar och andra tillsynsinsatser samt ställa de krav som behövs för att följa arbetsmiljölagen och därtill hörande föreskrifter
  • fatta beslut om förelägganden/förbud
  • begära utdömande av vite eller påförande av sanktionsavgift
  • samverka med andra myndigheter
  • genomföra informations- och utbildningsinsatser mot prioriterade grupper
  • utöva marknadsövervakning
Pia Zätterström
Avdelningschef (Inspektion)
Pia Zätterström
Telefon: 010-730 97 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-03-05