Inspektionsavdelningen

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn över arbetsmiljö-och arbetstidslagstiftningen och de föreskrifter som finns till lagstiftningen.

Här ingår bland annat att:

  • genomföra inspektioner, olycksfallsutredningar och informationsinsatser samt ställa de krav som behövs för att följa regelverket
  • fatta beslut om föreläggande eller förbud
  • begära utdömande av vite eller påförande av sanktionsavgift
  • samverka med andra myndigheter. 

Inspektionsavdelningen består av fem regioner: region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd och en avdelningsstab.

Våra regionkontor

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-14