Inspektionsavdelningen

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn över arbetsmiljö-och arbetstidslagstiftningen och de föreskrifter som finns till lagstiftningen.

Här ingår bland annat att:

  • genomföra inspektioner, olycksfallsutredningar och informationsinsatser samt ställa de krav som behövs för att följa regelverket
  • fatta beslut om föreläggande eller förbud
  • begära utdömande av vite eller påförande av sanktionsavgift
  • samverka med andra myndigheter. 

Inspektionsavdelningen består av fem regioner: region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd och en avdelningsstab.

Våra regionkontor

Senast uppdaterad 2023-07-14