Inspektionsavdelningen

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn över arbetsmiljö-och arbetstidslagstiftningen och de föreskrifter som finns till lagstiftningen.

Här ingår bland annat att:

  • genomföra inspektioner, olycksfallsutredningar och informationsinsatser samt ställa de krav som behövs för att följa regelverket
  • fatta beslut om föreläggande eller förbud
  • begära utdömande av vite eller påförande av sanktionsavgift
  • samverka med andra myndigheter 

Inspektionsavdelningen består av fem regioner: region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd och en avdelningsstab.

Våra regionkontor

Pia Zätterström
Avdelningschef (Inspektion)
Pia Zätterström
Telefon: 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-11