Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg, (AFS 2010:2), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg, (AFS 2010:2), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1989:9) om asbestfria friktionsbelägg.

Senast uppdaterad 2024-05-06