Se samtliga föreskrifter

Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för all verksamhet där gas hanteras. Föreskrifterna reglerar i första hand akuta faror vid gashantering, och tar upp sådant som fyllning och tömning, förvaring och vem som får hantera gasen. Se även föreskrifterna om gasflaskor, AFS 2001:04.
Omslagsbild: AFS
Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2017:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1997:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2017-07-24