Våra förmåner och anställningsvillkor

Hos oss får du bland annat upp till 35 semesterdagar per år, ersättning för läkar- och sjukvård, extra föräldratillägg, friskvårdsbidrag och möjlighet att ta en betald friskvårdstimme på arbetstid varje vecka.

Bild på ett flertal medarbetare som sitter runt ett lunchbord.

Kompetensutveckling och introduktion

För oss är det viktigt att du som medarbetare får växa och utvecklas i ditt arbete. Därför uppmuntrar vi till och satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för alla våra medarbetare. Varje medarbetare har regelbundna medarbetarsamtal där man tillsammans med sin chef sätter individuella mål som följs upp.

Alla våra nyanställda medarbetare får gå ett introduktionsprogram för att lära känna verksamheten och sina kollegor bättre. Utöver det får också alla arbetsmiljöinspektörer, och ibland vissa andra yrkeskategorier, gå en intern tillsynsutbildning som sträcker sig över sex månader.

Flexibla arbetstider

Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha balans mellan jobb och fritid. Vi har därför ett generöst flextidsavtal som ger dig möjlighet att planera din arbetstid, och det finns också möjlighet att jobba utanför kontoret vid behov. Vår arbetstid är 39 timmar och 45 minuter/vecka för den som jobbar heltid. Vissa arbetsdagar före helgdagar är arbetstidsförkortade.

Arbetsmiljöverket kan utifrån verksamhetens krav och behov, ge möjlighet att arbeta från bostaden upp till 49% av arbetstiden.

Individuell lönesättning

Vi tillämpar individuell lönesättning. Faktorer som påverkar lönen är arbetets svårighetsgrad, vilket ansvar du har, hur du samverkar med andra, din skicklighet och dina resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Förmånlig semester

Som statligt anställd får du olika många semesterdagar beroende på din ålder.

Du får 28 semesterdagar till och med det år du fyller 29, därefter får du 31 semesterdagar och från och med året du fyller 40 så får du hela 35 semesterdagar. Du kan ta ut betald semester redan ditt första anställningsår.

Löneväxling

Hos oss har du möjlighet att löneväxla vilket innebär att du växlar lön mot pension, antingen löpande varje månad eller som ett engångsbelopp. Du kan också växla sparad semester till pension. Löneväxling kan även ske genom att växla semesterdagar mot högre lön eller genom att avstå lön mot fler semesterdagar.

Hälsa och friskvård

Vi vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos våra medarbetare. Alla våra anställda får ta en betald timmes friskvård på arbetstid per vecka, och ett friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år. Friskvårdsbidraget kan du använda till bland annat träningskort, massage och andra friskvårdsaktiviteter. 

Ersättning för läkemedel och sjukvård

Hos oss kan du vara ledig utan löneavdrag för läkarbesök hos både företagshälsovården och öppenvården. Du får också ersättning för en viss del av kostnaden för läkarbesök, och en viss del av kostnaden för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Om du blir sjuk kompletterar vi den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Det innebär att du får cirka 90 procent av din normala inkomst under dag 15-364 av sjukskrivningen.

Pensionsavtal

Hos oss omfattas du av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension. Mer information om det statliga pensionsavtalet hittar du på Statens pensionsverk (SPV).

spv.se, extern länk, öppnas i nytt fönster

Försäkringar

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning. Du omfattas också av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande. För dig som reser i tjänsten har vi en reseförsäkring. På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om förmåner för anställda i staten.

Arbetsgivarverket.se, extern länk, öppnas i nytt fönster

För dig som är förälder

Våra flexibla arbetstider gör det möjligt för dig att balansera jobb med familjeliv. När du är föräldraledig får du dessutom ett föräldrapenningtillägg så att du får närmare 90 procent av din lön under 360 föräldrapenningdagar. Du kan också välja att förkorta din arbetstid fram till och med att barnet fyllt tolv år.

Senast uppdaterad 2023-07-12