Upptäck risker i god tid

För att arbetsmiljön ska vara säker
måste du kontrollera den ofta.
Då kan du upptäcka risker
innan något farligt händer.
Du ska också ha rutiner så att du vet vad du ska göra
om det händer något.

Varje dag

Försök att tänka på arbetsmiljön för alla anställda
varje dag när du jobbar.
Då blir det lättare att komma på
om något behöver förändras.

När något ovanligt händer

Ibland kan det hända saker på arbetet
som gör att personal behöver extra stöd
från dig som är chef.

- Om någon får nya arbetsuppgifter:
Tala om för dem vad som är viktigast 
så att de vet vilka uppgifter de ska göra först. 

- Om någon kommer tillbaka efter att ha varit sjuk länge:
Berätta vad som har hänt på arbetet sedan sist.
Fråga om de behöver hjälp.

- Om ni ska ändra på något i företaget:
Om ni bestämmer att företaget ska ändra på något 
måste ni tänka igenom hur det påverkar arbetsmiljön. 

Här är exempel på förändringar
som kan påverka arbetsmiljön:

  • att bygga om
  • att börja arbeta på ett nytt sätt 
  • att säga upp personal.

Ta gärna hjälp av personalen
och gör en lista som svarar på de här frågorna:

  • Vad kommer att ändras?
  • Vem kommer att påverkas? 
  • Vilka risker finns det?

Använd listan för att planera åtgärder.

Senast uppdaterad 2023-10-20