Bestäm vem som ska göra vad

Du som är arbetsgivare kan ta hjälp av de anställda
för att jobba med arbetsmiljön.
När du väljer personer som ska hjälpa till
ska du tänka på vem som bäst kan göra uppgifterna.
Det är ofta en chef eller någon annan som leder arbetet.

De som får uppgifter måste känna till arbetsmiljölagen
och arbetsplatsens egna regler.

Du måste informera de andra anställda
om vem som gör vad.

Som arbetsgivare är ansvaret för arbetsmiljön fortfarande ditt
även om en uppgift delegeras till en medarbetare.

Senast uppdaterad 2023-07-10