Bestäm vem som ska göra vad

Du som är arbetsgivare kan ta hjälp av de anställda
för att jobba med arbetsmiljön.
När du väljer personer som ska hjälpa till ska du
tänka på vem som bäst kan göra uppgifterna.
Det är ofta en chef eller någon annan som leder arbetet.

De som får uppgifter måste känna till
arbetsmiljölagen och arbetsplatsens egna regler.

Du måste informera de andra anställda om vem
som gör vad.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-05