Se samtliga föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för arbetsplatser och arbetsuppgifter där någon kan utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar av arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering, repetitivt och handintensivt arbete.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändrades föreskrifterna bland annat genom att en definition av handintensivt arbete införs och att det upplysningsvis också i en ny bestämmelse hänvisas till att det i andra föreskrifter finns bestämmelser om att arbetsgivaren i vissa fall ska anordna medicinska kontroller för arbetstagare som utför handintensivt arbete. 

Omslagsbild: AFS
Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Föreskrifterna kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat när det gäller undersökning, riskbedömning och kunskaper kopplat till hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.


Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

Omslagsbild på belasta rätt (ADI 616)
I den här broschyren kan du läsa om att motverka belastningsskador och belastningsolyckor i byggbranschen. Den ska hjälpa arbetsgivare, anställda, skyddsombud, byggherrar och projektörer att förebygga riskerna.
Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Omslagsbild på belasta rätt (ADI 447)
I den här broschyren kan du läsa om vad arbetsgivare och arbetstagare har för ansvar för att förebygga skador som beror på felaktiga eller olämpliga belastningar. Här finns bland annat en checklista för att hitta risker.
Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr

Omslagsbild på belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581)
I den här broschyren kan du få hjälp och råd att lyfta rätt vid personförflyttning inom vård och omsorg. Den har exempel på riskfyllda situationer och vad du ska tänka på vid riskbedömningar. God ergonomi är viktig. Broschyren finns även tillgänglig på engelska (PDF).
Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03