Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:29) med föreskrifter om sprutmålning samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna upphörde att gälla den 1 januari 2008. 

Senast uppdaterad 2024-05-06