Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Anmälan av bearbetning eller behandling av asbest

Anmäl varje gång ni ska bearbeta eller behandla asbest

Ni måste först ha tillstånd från oss att bearbeta eller behandla asbest. Om ni har ett allmänt tillstånd, som inte är bundet till en specifik adress, måste ni anmäla varje gång ni startar ett arbete på en ny adress. Anmälan måste ha kommit till Arbetsmiljöverket senast två arbetsdagar innan ni startar arbetet.

Såhär anmäler du

 1. Fyll i blanketten
  Fyll i uppgifter om
 2. Skicka blanketten till oss
  Mejla blanketten till

  arbetsmiljoverket@av.se

  eller skicka den med brev:
  Arbetsmiljöverket
  Box 9082
  171 09 Solna

När vi har tagit emot anmälan får kontaktpersonen ett automatiskt svar till sin e-post.

Din anmälan kommer att skickas vidare inom Arbetsmiljöverket till den region där ni ska utföra arbetet.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-01-27