Fördjupning om kylda livsmedelslokaler

Lufttemperaturen är bara en av de faktorer som bestämmer hur man upplever klimatet. Strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet är övriga klimatfaktorer som behöver vägas in vid bedömningen av det termiska klimatet. Arbetsintensitet och klädsel har också stor betydelse för hur man påverkas av och upplever klimatet.

Klimatet i olika arbetssituationer

Temperaturen i kylda livsmedelslokaler kan vara allt från -30 °C i frysrum till + 16 °C som är den definierade gränsen. Livsmedelslagstiftningen bestämmer den högsta temperaturen för olika livsmedel. De reglerna måste självfallet följas. Livsmedelslagstiftningen innehåller däremot inget krav på högsta tillåtna lufttemperatur i arbetslokalen.

Det innebär att lufttemperaturen där de arbetande vistas kan vara högre utan att livsmedlen blir för varma. Det förutsätter en uppdelning av lokalen mellan produkten och de arbetande eller en snabb transport av produkterna genom lokalen.

Vid lufttemperaturer över +10 °C kan den så kallade komfortstandarden användas för att bestämma lämplig temperatur. Är temperaturen lägre kan den så kallade IREQ-standarden användas för att bestämma lämplig klädsel och längd på arbetspass. Den kan användas vid till exempel arbete i frysrum.

Lokaler med en temperatur mellan +10 och +16 °C

Temperaturområdet mellan +10 och +16 °C ligger i det så kallade neutrala temperaturområdet. Inom det området fås liten eller måttlig påverkan på hälsan. Arbetar man i det temperaturintervallet så är det också möjligt att uppleva komfort. Komfort innebär att man tycker att det varken är för kallt eller för varmt.

Komfortstandarden, SS-EN ISO 7730, beräknar komforten

För varje kombination av aktivitet och klädsel kan man beräkna ett smalt temperaturområde inom vilket de flesta upplever komfort. Området kan beräknas med hjälp av komfortstandarden, SS-EN ISO 7730. 

Aktivitetsnivån anges normalt i enheten met där 1 met innebär att man är sittande och avslappnad. Klädisoleringen anges i enheten clo. Som ett exempel motsvarar normal kontorsklädsel vintertid 1 clo medan en klädsel bestående av kalsonger/trosor, långa tjocka strumpor, skor med tunn sula och överdragsklädsel motsvarar 0,7 clo.

Den temperatur som standarden ger är den så kallade operativa temperaturen. Den är ett medelvärde av lufttemperatur och medelstrålningstemperatur. 

Medelstrålningstemperaturen bestäms av yttemperaturen på väggar, golv och tak i lokalen och av hur stora de olika ytorna är. Den kan mätas med till exempel en globtermometer. I kylda lokaler är den operativa temperaturen oftast lika med lufttemperaturen.

Vid den låga aktivitetsnivån 1 met fås lämpliga temperaturintervall för olika klädsel enligt figuren nedan. Ligger man under den lägre (blåmarkerade) gränsen kommer de flesta att tycka att det är för kallt. De flesta kommer att tycka att det är för varmt om man ligger över den övre (rödmarkerade) gränsen.

Ligger temperaturen mellan gränserna upplever 90 procent av en normalbefolkning att temperaturen är acceptabel. Detta överensstämmer med rådet i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning om att temperaturen bör vara sådan att antalet missnöjda ligger under 10 procent.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Vad innebär de olika värdena för klädseln?

Klädseln i diagrammen anges i enheten clo som är ett mått på isoleringsförmågan hos den totala klädseln. En clo är lika med 0,155 W/m², K. Ett högre clo-värde innebär bättre värmeisolering. 

Clo-värdet 1,0 motsvarar normal kontorsklädsel vintertid.1,25 clo motsvarar underkläder med korta ärmar och ben, långa tjocka strumpor, skor, skjorta, byxor, jacka samt kraftig vadderad ytterjacka, medan 1,5 clo innebär att man dessutom har kraftigt vadderade byxor.

Av figuren ser man att komfort kräver minst 17-18 °C vid beklädnaden 1,5 clo.

Temperaturgraf 1 met Förklaring av färger i graf

Ökar man aktivitetsnivån till 2 met, vilket motsvarar en stående medelaktivitet vid till exempel en maskin, får man ett lämpligt temperaturintervall enligt nedanstående figur.

Temperaturgraf 2 met Förklaring av färger i graf

Här syns att man vid måttlig klädsel kan acceptera betydligt lägre temperaturer med bibehållen komfort. Ökar man aktiviteten ytterligare till 3 met, vilket motsvarar att man går i cirka 4,5 km i timmen på ett plant golv, får man ett temperaturintervall enligt nedanstående figur.

Här går klädesisoleringen bara upp till 1,25 clo. För att få komfort vid ytterligare klädsel krävs lägre temperatur än vad standarden är avsedd för. Man bör observera att temperaturer under +10 °C är osäkra eftersom standarden bara gäller ned till +10 °C.

Temperaturgraf 3 met

Förklaring av färger i graf

Vidare fördjupning

Lokaler med en temperatur lägre än +10 °C, fördjupning, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-08-30