Se samtliga föreskrifter

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.
Omslagsbild: AFS
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Föreskrifterna riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer. Föreskrifterna bygger på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG) och reglerna är gemensamma inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein.

Den som använder äldre maskiner kan behöva läsa de gamla föreskrifterna för att kunna följa föreskrifterna om arbetsutrustning. För maskiner som släpptes på marknaden före 28 december 2009 gäller föreskrifterna AFS 1993:10, Maskiner och andra tekniska anordningar.

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:22 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om regler som du bör känna till innan du köper nya maskiner (eller begagnade maskiner från länder utanför EES). Det handlar bland annat om vad distributören ska skicka med maskinen.

Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Den här broschyren vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar maskiner. Broschyren innehåller regler och säkerhetskrav som är viktiga för dig att känna till.

Farlig axel (ADI 278), broschyr

I den här broschyren kan du som arbetar med maskiner med kraftöverföringsaxlar läsa om risker med sådana och hur du skyddar dig. Kraftöverföringsaxlar som saknar skydd är livsfarliga.

Senast uppdaterad 2016-06-27