Se samtliga föreskrifter

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5), föreskrifter

Föreskrifterna om cytostatika gäller inom all hälso- och sjukvård, omsorg, apotek och veterinärmedicin, samt forskning och utbildning. Föreskrifterna tar upp riskbedömning, hantering, skyddsutrustning med mera.
Omslagsbild: AFS
Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2009:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-06-10