Kunskapssammanställningar, forskning och undersökningar

Osund konkurrens i arbetslivet är ett problem som både är omfattande och för med sig konsekvenser för enskilda arbetstagare, företag och samhället.

Företag ska inte kunna konkurreras ut av andra som har dåliga villkor för sina anställda. Därför är det viktigt att ta med arbetsmiljön vid upphandling och vara noggrann vid val av leverantör.

Markörs rapporter

För att ta reda på vad de tre målgrupperna; beställare/upphandlare, anbudsgivare/arbetsgivare och arbetstagare/skyddsombud anser sig ha för kunskaper och erfarenheter av osund konkurrens samt vilja att medverka för ett hållbart och sunt arbetsliv, lät vi genomföra dels inom de riskutsatta branscherna men även intervjuer vid upphandlare och inköpares årliga upphandlingskonferens under hösten 2016 och 2017. Vi lät även undersökningsföretaget göra en telefonundersökning riktad till inköpschefer och inköpsansvariga inom kommunerna inom områden som uppdrag av renoveringar eller ombyggnationer, tillagning och distribution av mat, leveranser av fruktkorgar med mera. Dessa undersökningar finns att ta del av nedan.

Borgebyfältdagarna 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Byggmässan 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Elmässan 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Fastighetsmässan 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Restaurangbranschen 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Transportmässan Elmia 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Rapporter

Myndighetsgemensam lägesbild 2018-2019, Polisens webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandling och arbetsmiljö(arbete) 2015:13

Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor - en jämförelse mellan branscher (RAP 2015:13), kunskapssammanställning

Att ställa krav vid upphandling

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor vid upphandling

Vi vill få upphandlare att vara mer kritiska vid valet av leverantör

Senast uppdaterad 2023-07-06