Töökeskkonna amet (Arbetsmiljöverket)

Rootsis on kõigil töötajatel töökeskkonna seaduse kohaselt õigus heale töökeskkonnale. Kellelgi ei tarvitse end töö tõttu vigastada või töö tagajärjel haigestuda.

Rootsi valitsus ja parlament on teinud meile ülesandeks jälgida, et ettevõtted ja organisatsioonid peaksid kinni töökeskkonnaalastest õigusaktidest.  Selle ülesande täitmiseks teeme järgmist:  

  • töötame töökeskkonna seaduse alusel välja üksikasjalikud reeglid,  
  • jälgime, et ettevõtted ja organisatsioonid peaksid kinni seadustest ja reeglitest. Selleks me inspekteerime töökohti üle kogu Rootsi,
  • levitame töökeskkonnaalast teavet.

Tööandja vastutab Sinu töökeskkonna eest

Peavastutus töökeskkonna eest lasub tööandjal. Töökohti külastades me kontrollime töökeskkonda ning selgitame välja, kas töökeskkonda reguleerivatest seadustest ja nõuetest peetakse kinni. Puuduste avastamisel on tööandja kohustatud need kõrvaldama.  

Sinu esindaja töökohal

Rootsis on paljudel töökohtadel olemas töökaitsevolinik, kes esindab töötajaid ning kellel on õigus esitada tööandjale töökeskkonda puudutavaid nõudmisi.  Kui Sul on töökohal probleeme, võid rääkida nendest töökeskkonnavolinikuga.

Võta meiega ühendust

Meiega saad ühendust telefoninumbril +46 (0)10-730 90 00 või e-posti teel aadressil arbetsmiljoverket@av.se. Meie töötajad räägivad mitmeid keeli ning vastavad küsimustele esmaspäevast reedeni kl. 08.00–11.30.

Meil on kokku ligi 600 töötajat ning me oleme esindatud mitmel pool üle Rootsi, põhjast lõunasse. Meie peakontor asub Stockholmis. Töökeskkonda, kehtivaid nõudeid ja seadusandlust puudutavate küsimuste korral, aga ka meie e-teenuste asjus võid alati meiega ühendust võtta.

Kas vajad tõlget?

Eesti keeles on teabe hulk piiratud. Täpsem teave on kodulehel rootsi ja inglise keeles. Vajadusel me võime tõlkeid juurde tellida. Juhul kui Sa soovid tõlget, võta meiega ühendust e-posti aadressil arbetsmiljoverket@av.se. 

Last updated 2021-11-30