Företagsbot

Ett företag kan bli ålagt att betala företagsbot för till exempel arbetsmiljöbrott som begås i företagets verksamhet. Någon person behöver inte bli dömd för brott utan det är företaget som sådant som ska betala boten.

Vilket företag som helst som har verksamhet i Sverige kan bli dömt att betala företagsbot, alltså även utländska företag. Företaget behöver inte ha någon fast förankring här i landet med chefer, kontor eller andra lokaler, det räcker att det bedriver en yrkesmässig verksamhet här.

Företagsboten kan bli från femtusen kronor till tio miljoner kronor, beroende bland annat på hur allvarligt brottet är, bakgrunden till brottet, hur det har gått till och vilka följder det fått.

Ett företag kan åläggas att betala företagsbot för brott i företagets verksamhet

  • om företaget inte har gjort vad som kan krävas för att motverka brottet eller
  • om brottet har begåtts av någon i ledande ställning eller
  • om brottet har begåtts av någon i företaget som har särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Det är åklagaren eller domstolen som beslutar om företagsbot

  • antingen i en brottmålsrättegång i tingsrätten eller
  • i vissa fall, om beloppet inte är högre än 500 000 kr, genom ett strafföreläggande till företaget där företaget förklarar sig skyldigt och betalar utan rättegång.

Företaget kan ha rätt till offentlig försvarare i rättegången, det vill säga företrädas av en advokat vars arvode ersätts av staten. Om företaget döms att betala boten får det betala tillbaka kostnaderna för advokaten till staten.

Ibland tas frågan om företagsbot för företaget upp i samma rättegång som prövning av åtal för arbetsmiljöbrott mot exempelvis personer i företagets ledning. Det kan leda till att

  • företaget döms att betala företagsbot och
  • ansvariga personer döms till straff.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-10-02