Företagsbot

Ett företag kan dömas till att betala företagsbot för till exempel arbetsmiljöbrott som har begåtts i företagets verksamhet. Någon fysisk person behöver inte bli dömd för brott utan det är företaget som sådant som ska betala boten.

Vilket företag som helst som har verksamhet i Sverige kan bli dömt att betala företagsbot, alltså även utländska företag. Företaget behöver inte ha någon fast förankring här i landet med chefer, kontor eller andra lokaler, det räcker att det bedriver en yrkesmässig verksamhet här. Bestämmelserna om företagsbot finns i brottsbalken.

Företagsbotens belopp ska utgå från ett uppskattat sanktionsvärde. Detta kan omfatta belopp från femtusen kronor till tio miljoner kronor, beroende bland annat på hur allvarligt brottet är, bakgrunden till brottet, hur det har gått till och vilka följder det fått. För större företag kan sanktionsbeloppet höjas med maximalt 50 gånger det uppskattade sanktionsvärdet. Vad som räknas som större företag framgår av årsredovisningslagen.

Ett företag kan åläggas att betala företagsbot för brott i företagets verksamhet

  • om företaget inte har gjort vad som kan krävas för att motverka brottet eller
  • om brottet har begåtts av någon i ledande ställning eller
  • om brottet har begåtts av någon i företaget som har särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Ibland tas frågan om företagsbot för ett företag upp i samma rättegång som prövning av åtal för arbetsmiljöbrott mot exempelvis personer i företagets ledning. Det kan leda till att

  • företaget döms att betala företagsbot och/eller
  • ansvariga personer döms till straff.

Senast uppdaterad 2023-07-10