Inspektionsstatistik 2008-2022

Här hittar du statistik om våra inspektioner. Du kan också se hur många skyddsombudsstopp och begäran om ingripande från skyddsombud som har lett till ett ärende hos oss.

Så mycket inspekterar vi

Vi genomförde cirka 24 000 förrättningar under 2022. Med förrättningar menar vi de olika typer av besök som en inspektör eller någon annan handläggare har på ett arbetsställe. Förrättningen kan vara en inspektion, en uppföljningsinspektion, samverkan eller en informationsinsats. Av förrättningarna var cirka 23 800 inspektioner. I årsredovisningen för 2022 finns mer detaljerad information.

Årsredovisning 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Diagram 1: Förrättningar och inspektionsmeddelanden 2008-2022

Diagrammet visar antal besökta arbetsställen per år samt antal inspektionsmeddelanden med krav på åtgärder.

När arbetsmiljöreglerna inte följs får det konsekvenser

Om vi vid en inspektion upptäcker att arbetsmiljön inte uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna och arbetsgivaren inte frivilligt rättar till bristerna kan vi förelägga om att bristerna rättas till. Vi kan också förbjuda en viss hantering eller en viss verksamhet. Läs mer om hur en inspektion går till och vad som kan bli konsekvenserna av en inspektion.

Läs om hur en inspektion går till

Böter, straff och sanktionsavgifter

Diagram 2: Underrättelser, förelägganden eller förbud och åtalsanmälningar 2008-2022

Diagrammet visar antal underrättelser, förelägganden eller förbud, viten och åtalsanmälningar per år.

Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen rätt att avbryta ett arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och där arbetsgivaren inte omedelbart rättar till arbetsmiljörisken. I diagrammet visar vi antalet skyddsombudsstopp som lett till ett ärende hos oss.

Skyddsombudsstopp

Diagram 3: Skyddsombudsstopp 2008-2022

Diagrammet visar antal skyddsombudsstopp per år.

Skyddsombuds begäran om vårt ingripande

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 6 § arbetsmiljölagen och 19 a § arbetstidslagen rätt att begära vårt ingripande när en arbetsgivare inte rättar till de arbetsmiljöbrister som skyddsombudet bett om. I diagrammet visar vi antalet begäranden som lett till ett ärende hos oss.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6:6a)

Diagram 4: Begäran från skyddsombud enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen 2008-2022

Diagrammet visar antal begäran om åtgärd från skyddsombud.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-09-18