Inspektionsstatistik 2008-2023

Här hittar du statistik om våra inspektioner. Du kan också se hur många skyddsombudsstopp och begäran om ingripande från skyddsombud som har lett till ett ärende hos oss.

Så mycket inspekterar vi

Vi genomförde cirka 26 800 förrättningar under 2023. Förrättningar är inspektioner som genomförs på grund av till exempel en allvarlig olycka, en begäran från skyddsombud, eller en planerad inspektion.

2023 genomfördes cirka 5 000 (19 %) av alla inspektioner digitalt med video på distans.

I årsredovisningen för 2023 finns mer detaljerad information.

Årsredovisning 2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Diagram 1: Förrättningar och inspektionsmeddelanden 2008-2023

Diagram över förrättningar och inspektionsmeddelande 2008-2023.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Diagrammet visar antal besökta arbetsställen per år samt antal inspektionsmeddelanden med krav på åtgärder.

När arbetsmiljöreglerna inte följs får det konsekvenser

Om vi vid en inspektion upptäcker att arbetsmiljön inte uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna och arbetsgivaren inte frivilligt rättar till bristerna kan vi förelägga om att bristerna rättas till. Vi kan också förbjuda en viss hantering eller en viss verksamhet. Läs mer om hur en inspektion går till och vad som kan bli konsekvenserna av en inspektion.

Läs om hur en inspektion går till

Böter, straff och sanktionsavgifter

Diagram 2: Underrättelser, förelägganden eller förbud och åtalsanmälningar 2008-2023

Diagram över underrättelse, föreläggande och förbud samt åtalsanmälan.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Diagrammet visar antal underrättelser, förelägganden eller förbud, viten och åtalsanmälningar per år.

Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen rätt att avbryta ett arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och där arbetsgivaren inte omedelbart rättar till arbetsmiljörisken. I diagrammet visar vi antalet skyddsombudsstopp som lett till ett ärende hos oss.

Skyddsombudsstopp

Diagram 3: Skyddsombudsstopp 2008-2023

Diagram över skyddsombudsstopp.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Diagrammet visar antal skyddsombudsstopp per år.

Skyddsombuds begäran om vårt ingripande

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 6 § arbetsmiljölagen och 19 a § arbetstidslagen rätt att begära vårt ingripande när en arbetsgivare inte rättar till de arbetsmiljöbrister som skyddsombudet bett om. I diagrammet visar vi antalet begäranden som lett till ett ärende hos oss.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö (6:6a)

Begäran om åtgärder kring arbetstider (19a)

Diagram 4: Begäran från skyddsombud enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen 2008-2023

Diagram över skyddsombuds begäran enliga 6 6a.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Diagrammet visar antal begäran om åtgärd från skyddsombud.

Senast uppdaterad 2024-04-04