Organisation

Arbetsmiljöverket har åtta avdelningar som är direkt underställda generaldirektören. Dessa är Inspektion, Juridik, Regler och internationella frågor, Administration och analys, Myndighetsgemensam kontroll, Kommunikation, HR och Verksamhetsskydd och lokaler.

Ledningsgruppen består av generaldirektören eller hennes ersättare, avdelningscheferna och chefsjuristen.

Arbetsmiljöverkets organisationsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-11-11