Organisation

Arbetsmiljöverket har åtta avdelningar som är direkt underställda generaldirektören.

Myndighetens avdelningar är

  • Administration och analys
  • HR
  • Inspektion
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Myndighetsgemensam kontroll
  • Regler, marknadskontroll och internationella frågor
  • Verksamhetsskydd och lokaler.

Ledningsgruppen består av generaldirektören, avdelningscheferna och chefsjuristen.

Arbetsmiljöverkets organisationsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-05-31