Organisation

Arbetsmiljöverket har åtta avdelningar som är direkt underställda generaldirektören. Dessa är Inspektion, Juridik, Regler och internationella frågor, Administration och analys, Myndighetsgemensam kontroll, Kommunikation, HR och Verksamhetsskydd och lokaler.

Ledningsgruppen består av generaldirektören eller hennes ersättare, avdelningscheferna och chefsjuristen.

Arbetsmiljöverkets organisationsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-11