Organisation

Arbetsmiljöverket har sex avdelningar som är direkt underställda generaldirektören. Dessa är Inspektion, Juridik, Regler, Administration och analys, Kommunikation och HR.

Ledningsgruppen består av generaldirektören eller hennes ersättare och avdelningscheferna.

Arbetsmiljöverkets organisationsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-10-09