Vanliga arbetsmiljörisker vid byggnads- och anläggningsarbete

Här finns information om vanliga arbetsmiljörisker vid byggnads- och anläggningsarbete. Riskerna ska riskbedömas och vid behov åtgärdas. Alla de här riskerna måste inte finnas beskrivna i arbetsmiljöplanen, men det finns inget som hindrar det.

Fysiska arbetsmiljörisker

Fysikaliska arbetsmiljörisker

Risk för belastningsskador

Organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker

Kemiska och biologiska arbetsmiljörisker

Risker och riskprevention på byggarbetsplatser

Det finns ett antal arbeten med särskild risk för olycksfall eller ohälsa som är så allvarliga att det krävs en arbetsmiljöplan om någon av dem förekommer på byggprojektet. För de riskerna måste det alltid finnas åtgärder beskrivna i arbetsmiljöplanen. Du kan läsa mer om de riskerna nedan.

Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan

Senast uppdaterad 2024-01-04