Huvudsakliga risker inom jordbruk

Vissa områden är särskilt riskfyllda inom jordbruket. Utöver en stor risk för fallolyckor gäller det arbete med djur, gödselbrunnar och maskiner.

Dessa arbeten innebär dessutom inte enbart risk för personer som arbetar inom jordbruk. Ett jordbruk är ofta även en familjebostad, och då finns det risk för att barn far illa när de rör sig i sin hemmiljö. Varje år dör i snitt fyra barn efter att ha blivit påkörda av traktorer.

Fallolyckor inom jordbruk

Fallolyckor beror oftast på halt underlag eller stegar. En stor del av arbetet utför man utomhus, vilket gör risken för fallskador större på vintern. I foderutrymmen och på andra ställen kan det finnas stegar, som också orsakar många fallolyckor.

Arbete med djur inom jordbruk

Arbete med djur kan innebära farliga situationer. Till exempel kan man bli sparkad när man lastar på en djurtransport, eller dras omkull när man släpper ut kvigor på sommarbete. Du kan läsa mer på sidorna om arbete med djur.

Arbete med djur

Arbete med maskiner inom jordbruk

Många arbetsskador har ett direkt samband med att man använder maskiner. Till exempel finns det risk för klämskador, att fastna med kläder i roterande delar eller att maskinen sätter igång när man gör underhåll. Ofta kan man förebygga arbetsskadorna redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation. Läs mer på sidorna om maskiner och i broschyren Säkra maskinlinjer och CE-märkning (ADI 670).

Maskiner och arbetsutrustning

Säkra maskinlinjer och CE-märkning (ADI 670), broschyr

Gödselbrunnar i jordbruk

Att falla ned i en gödselbrunn kan innebära livsfara både för människor och för djur, särskilt om det inte finns en stege eller någon annan anordning för att kunna ta sig upp.

Det bästa sättet för att undvika olyckor är att ha gödselbrunnen ordentligt inhägnad. Dessutom är det viktigt att ha möjlighet att ta sig upp ur gödselbassängen om olyckan skulle vara framme. Exempel på sådana lösningar kan se ut så här:

Gödselbrunn med stege.

Gödselbrunn med stege.

Om något händer inom jordbruksarbete

Om en olycka inträffar är det viktigt att du har kunskap om första hjälpen, alltså de hjälpinsatser som du måste genomföra direkt om en person blir skadad eller akut sjuk.

Första hjälpen kan innebära att

  • hålla en person vid liv fram tills dess att ambulansen kommer
  • genast spola ögonen om någon har fått stänk av ett frätande ämne
  • se till att den skadade eller sjuke får vård. 

Checklista för en säker arbetsplats inom jordbruk

Här följer en checklista med frågor som du bör kunna svara ja på:

  • Har du utrustning för första hjälpen, exempelvis förbandslåda och utrustning för ögonspolning?
  • Har du kunskap om första hjälpen och ABC – Andning, Blödning, Chock?
  • Kan du påkalla snabb hjälp vid en olyckshändelse?
  • Kan en ambulans enkelt ta sig till olycksplatsen med exempelvis koordinater eller en kartskiss?

Anmäl arbetsskador, tillbud och olyckor inom jordbruk

Nu kan du anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor direkt på nätet. Anmäl på www.anmalarbetsskada.se. Där fyller du i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan. Anmälan ska göras i samråd med skyddsombudet.

Anmäl arbetsskada, öppnas i nytt fönster

Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr 

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05