Tjänstemottagarens skyldigheter

Här finns information om vad du som tar emot tjänster som utförs av utstationerade arbetstagare måste göra.

Tjänstemottagare är du som företag, organisation eller privatperson i Sverige som tar emot en tjänst mot ersättning. Normalt sett har du ett avtal med arbetsgivaren i utlandet som reglerar vilken tjänst den utstationerade arbetstagaren ska utföra.

Du är också tjänstemottagare om du hyr in arbetstagare från ett företag i ett annat land för att utföra tjänsten. Arbetstagarna kan vara uthyrda till dig direkt från en arbetsgivare i utlandet eller indirekt via ett annat företag i utlandet.

En tjänst är någon form av arbete som den utstationerade arbetstagaren utför under en begränsad tid. Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

Mer om vad utstationering är och i vilka situationer som det är fråga om en utstationering kan du läsa på sidan Utstationering.

Meddela om du inte fått dokumentation om att arbetstagarna är anmälda hos oss

I alla situationer av utstationering ska arbetsgivaren anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagarna får sina rättigheter enligt Sveriges lagar och regler samt eventuella kollektivavtal.

Den utstationerande arbetsgivaren ska lämna dig dokumentation om att hen anmält utstationeringen senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige. Dokumentation kan till exempel vara den bekräftelse arbetsgivaren fått från oss via e-post när hen har anmält en arbetstagare. 

Om du inte fått någon dokumentation, ska du meddela det till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter att arbetet i Sverige har börjat. Gör du inte det, kan du få betala en sanktionsavgift. Detta gäller inte dig som är privatperson och tar emot en tjänst för privat bruk. 

Ditt meddelande till oss ska innehålla följande uppgifter:

  1. namn och organisationsnummer för ditt företag eller organisation
  2. kontaktuppgifter till dig som lämnar uppgifterna
  3. namn och organisationsnummer eller motsvarande för den utstationerande arbetsgivaren som du har avtal med
  4. adress till platsen där tjänsten ska utföras
  5. datum då tjänsten ska börja utföras
  6. datum då tjänsten ska vara slutförd

Mejla ditt meddelande till:

arbetsmiljoverket@av.se

Ditt meddelande ersätter inte arbetsgivarens anmälan till oss. Arbetsgivaren ska ändå anmäla arbetstagare som är utstationerade hos dig.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-19