Tjänstemottagarens skyldigheter

Här finns information om vad du som tar emot tjänster som utförs av utstationerade arbetstagare måste göra.

Den utstationerande arbetsgivaren ska lämna dig dokumentation om att hen anmält utstationeringen senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

Om du inte fått dokumentationen, ska du meddela det till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter att arbetet har börjat. Gör du inte det, kan du få betala en sanktionsavgift.

Ditt meddelande till oss ska innehålla följande uppgifter:

  1. namn och organisationsnummer för ditt företag eller organisation
  2. kontaktuppgifter till dig som lämnar uppgifterna
  3. namn och organisationsnummer eller motsvarande för den utstationerande arbetsgivaren som du har avtal med
  4. adress till platsen där tjänsten ska utföras
  5. datum då tjänsten ska börja utföras
  6. datum då tjänsten ska vara slutförd

Mejla ditt meddelande till:

Arbetsmiljoverket@av.se

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-30